Tại lễ viếng, ông Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn đã thắp hương viếng, tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, bày tỏ thành kính phân ưu và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng sơn môn, pháp quyến và toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh năm 1917, tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, xuất gia năm 1923.

Trải qua 105 năm hiện diện ở cõi Sa Bà, với 85 hạ lạp, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam như: Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội), Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật học, Phó Trưởng ban Giáo dục tăng ni Trung ương, Phó ban Tăng sự Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trở thành Pháp chủ thứ ba của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Từ đó đến nay, trải qua các nhiệm kỳ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012), VIII (2017), ngài luôn luôn được suy tôn ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là vị cao tăng uyên thâm Phật pháp, đức trí vẹn toàn, có nhiều đóng góp to lớn; là tấm gương quy tụ tăng ni, Phật tử đoàn kết, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, giữ vững truyền thống “Hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam.

Ngài là bậc chân tu nổi tiếng tinh thông kim cổ, trọn đời sống an bần, lạc đạo dưới mái chùa làng khiêm tốn, thanh tịnh.

Đại lão Hòa thượng đã tham gia biên soạn, dịch, hiệu đính nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam.

Do tuổi cao, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã viên tịch vào sáng 21/10/2021 (tứ ngày 16/9 năm Tân Sửu).

Ngay sau lễ viếng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh và các chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni, Phật tử đã dự lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ theo hình thức trực tuyến do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Văn Thanh