Chính thức từ ngày 3/6, Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực.

Thông tư 08 quy định về việc hệ thống phần mềm quản lý của cơ quan đăng kiểm tự động cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định của các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 - 20 năm đã được cấp trước ngày 22/3/2023, nhưng phải còn hiệu lực kể từ ngày 3/6/2023.

Theo đó, sẽ có khoảng 1,93 triệu phương tiện được tự động xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định thêm 6 tháng mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Tuy nhiên, với những phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đã hết hạn trước ngày 3/6/2023 (khi Thông tư 08 chính thức có hiệu lực) thì sẽ không được áp dụng việc tự động gia hạn thời hạn kiểm định.

Như vậy, sẽ có khoảng 155.592 phương tiện thuộc nhóm xe cá nhân gia đình không kinh doanh vận tải sẽ không được áp dụng tự động gia hạn thời hạn kiểm định.

Để được cấp giấy xác nhận gia hạn, chủ xe có thể vào website Cục Đăng kiểm Việt Nam (www.vr.org.vn) để tra cứu thông tin và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định.

Hệ thống phần mềm quản lý sẽ cập nhật dần theo thứ tự các xe đến hạn kiểm định. Cụ thể, dự kiến trong ngày đầu sẽ cập nhật các xe đến hạn kiểm định tới khoảng ngày 10/6.

 

 

Q. Đông