Thay đổi về kinh tế và đô thị hóa

Trong những năm gần đây, huyện Đông Sơn đã có bước phát triển vượt bậc về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến; xóa đói giảm nghèo được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63,64 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, hệ thống giao thông trên địa bàn được rải nhựa và bê tông hóa, hệ thống cấp nước, thoát nước được đầu tư xây dựng hoàn thiện; các tuyến đường chính được chiếu sáng công cộng; các hộ dân được sử dụng nước sạch; rác thải được thu gom hợp vệ sinh.

Những thay đổi về kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa đã đặt ra cho chính quyền huyện Đông Sơn nhiều vấn đề mới cần giải quyết như quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư theo mô hình đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường; mô hình quản lý chính quyền nông thôn không còn phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh trên địa bàn; đồng thời quy mô dân số huyện Đông Sơn năm 2023 là 101.272 người, đạt 84,39% tiêu chuẩn quy mô dân số và chỉ đạt 18,41% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên nên việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa là tiền đề tổ chức chính quyền đô thị quản lý trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển vừa góp phần sắp xếp, tổ chức hợp lý quy mô đơn vị hành chính.

leftcenterrightdel
 Cơ sở hạ tầng của huyện Đông Sơn được đầu tư khá bài bản. Ảnh: VT

Như vậy, nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa nhằm mở rộng không gian đô thị, xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh, trở thành một đô thị thông minh, văn minh, có bản sắc, trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung bộ và Nam Bắc bộ, phù hợp với truyền thống lịch sử địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế, truyền thống và lịch sử văn hóa đồng bằng sông Mã và văn hóa Đông Sơn; góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu, trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước theo Nghị quyết số 58- NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa sẽ góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển là trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa và cả nước nhằm hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Thanh Hóa".

Những đơn vị nào sẽ lên phường khi sáp nhập

Theo kế hoạch, khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa sẽ thành lập các phường Rừng Thông, phường Đông Tiến, phường Đông Thịnh, phường Đông Văn, phường Đông Khê, phường Hoằng Quang, phường Hoằng Đại thuộc TP Thanh Hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa trên địa bàn.

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn thị trấn Rừng Thông và các xã: Đông Tiến, Đông Thịnh, Đông Văn, Đông Khê, Hoằng Quang, Hoằng Đại được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, từng bước hình thành không gian đô thị trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã xác định phạm vi khu vực nội thị của TP Thanh Hóa mở rộng bao gồm 30 phường thuộc TP Thanh Hóa và các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Sơn; đồng thời TP Thanh Hóa mở rộng và các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại I.

leftcenterrightdel
 Đường giao thông ở huyện Đông Sơn được mở ra, tạo điều kiện cho giao thương kinh tế và hàng hóa phát triển. Ảnh: VT

Theo định hướng quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 đã xác định thị trấn Rừng Thông và các xã Đông Tiến, Đông Thịnh, Đông Văn, Đông Khê, Hoằng Quang, Hoằng Đại là các phường thuộc khu vực nội thành, là đô thị mở rộng của TP Thanh Hóa; trong đó thị trấn Rừng Thông cùng với xã Đông Tiến là phường thuộc khu vực nội thành, là đô thị mở rộng, phát triển khu dân cư mới kết hợp với các công trình hỗn hợp dịch vụ tại các khu vực 2 bên Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47. Xã Đông Thịnh cùng với xã Đông Văn là khu vực phát triển đô thị công nghiệp, dịch vụ phía Tây TP Thanh Hóa; nơi bố trí khu đô thị dịch vụ, thương mại, nhà ở và khu công nghiệp gắn với trục phát triển từ TP Thanh Hóa đi Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Xã Đông Khê là khu vực phát triển đô thị gắn với dịch vụ đầu mối xung quanh nút giao cao tốc Bắc Nam (tại xã Đông Minh); là nơi bố trí khu dịch vụ vận tải, kho tàng, dịch vụ đầu mối nông lâm sản. Xã Hoằng Quang được định hướng là khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thuộc khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa và xã Hoằng Thịnh, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa. Xã Hoằng Đại được định hướng với chức năng là khu đô thị cảnh quan kiểu mẫu dọc sông Mã tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Như vậy, nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương; sắp xếp hợp lý nguồn lao động, tạo ra động lực cho phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng; góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; phù hợp với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Do đó, nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa là bước cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, tương xứng với vị thế của TP Thanh Hóa - đô thị loại I, trung chính trị - hành chính của tỉnh, trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao của vùng Nam Bắc bộ và Bắc Trung bộ; đô thị chuyển tiếp giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với vùng Bắc Trung bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với cả nước.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đẩy nhanh công việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường. Tổ chức HĐND cấp xã, UBND TP Thanh Hóa và UBND huyện Đông Sơn trình HĐND cùng cấp thông qua… Tất cả các công việc đang được thực hiện bài bản và đúng trình tự, quy định của pháp luật, dự kiến lộ trình sáp nhập huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2024. 

Văn Thanh