Công nhân tiến hành san lấp, hoàn chính bãi chính của khu an táng
Công nhân tiến hành san lấp, hoàn chính bãi chính của khu an táng.

Sáng 12/10, tranh thủ khi trời tạnh ráo, các bộ phận khẩn trương chỉnh trang và hoàn tất công trình, cũng như những công việc phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng lần cuối.

Dưới đây là một số hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ, công nhân khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi đón linh cữu Đại tướng.

Phát quang hành lang đường lên khu vực an nghỉ của Đại tướng
Phát quang hành lang đường lên khu vực an nghỉ của Đại tướng.
Thu gom rác quanh khu vực an táng
Thu gom rác quanh khu vực an táng.
Khu bãi chính được san ủi, dải đá bằng phẳng
Khu bãi chính được san ủi, dải đá bằng phẳng.
Máy lu tiến hành lu đường vào khu vực an táng lần cuối cùng
Máy lu tiến hành lu đường vào khu vực an táng lần cuối cùng.
Các trạm phát sóng viễn thông lưu động đã hoàn tất việc lắp đặt
Các trạm phát sóng viễn thông lưu động đã hoàn tất việc lắp đặt.

Theo Quân đội Nhân dân