Theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên từ ngày triển khai đến nay đã gần 10 năm, triển khai thời gian rất dài, trong điều kiện chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng cũng như chưa có cơ sở thực tiễn.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có những vướng mắc nhất về pháp luật, về những cơ sở để xem xét lựa chọn… Đặc biệt, ngay khi nghiên cứu điều chỉnh về thiết kế kỹ thuật để chuẩn bị cho điều chỉnh tổng mức, khối lượng các chi tiết tính đến chục ngàn, trăm ngàn, chứ không chỉ một vài chi tiết.

Thời gian qua, sau khi có ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giao cho TP. Hiện nay TP đã phối hợp rất là tốt với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính. Đến nay, mọi thứ cơ bản đã hoàn thành.

TP đã họp hội đồng thẩm định và kết luận về cơ bản không vượt tổng mức đầu tư theo quy định của Quốc hội. Cụ thể, với tuyến metro Bến Thành – Tham Lương là 48.000 tỷ đồng; tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là 47.000 tỷ đồng.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, sau khi tổng rà soát lại toàn bộ thay vì 47.000 tỷ đồng thì TP tiết kiệm được 3.400 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của dự án này sau khi điều chỉnh là 43.600 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết: Sắp tới TP chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trình HĐND TP để xem xét ra nghị quyết bố trí vốn đầu tư. Khi điều chỉnh tổng mức đầu tư xong, cũng như có ý kiến của Trung ương, HĐND TP sẽ xem xét bố trí vốn ngân sách để triển khai thực hiện dự án.

Thiên Lý