Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà đánh giá cao công tác tuyên truyền trên báo chí đã cơ bản thực hiện theo định hướng tuyên truyền tại kỳ giao ban trước.

Các cơ quan báo chí của thành phố và Trung ương trong 9 tháng qua đã thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động, phong phú với nhiều thông tin kịp thời, đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 10/2019.

Kim Thành