Theo ông Mai Tiến Dũng, Luật Thể dục thể thao năm 2003 quy định, thẩm quyền quyết định vấn đề này là của Thủ tướng, nhưng luật mới sửa đổi bổ sung vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 1/1/2019 thì thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.

Trong luật, giải đua xe công thức 1 là nội dung được phép. Sau khi có ý kiến của TP Hà Nội, Thủ tướng giao cho các Bộ: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, các bộ cho ý kiến và xem xét đánh giá tác động, đặc biệt dân cư ở nơi diễn ra đua xe công thức 1.

Bộ trưởng Dũng cho hay, đầu tiên Hà Nội đưa ra phương án nơi đua xe là vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và 1 số tuyến đường gần đó. Sau khi các bộ đưa ra ý kiến, tính toán thấy yêu cầu không đảm bảo, nhà tổ chức cũng thấy không đạt yêu cầu.

“Gần đây Hà Nội có báo cáo phương án tổ chức như vậy nhưng điểm đua là Khu trung tâm thể thao Mỹ Đình. Nơi đây có hạ tầng đồng bộ, đảm bảo đầu tư tuyến đường có sẵn, chỉ làm mặt thôi, sẽ xã hội hóa toàn bộ, không dùng ngân sách Nhà nước”, Bộ trưởng nói, doanh nghiệp bỏ tiền và thu phí hoàn trả lại.

Theo Bộ trưởng, khi TP Hà Nội có xin ý kiến của toàn bộ người dân khu vực có tuyến đường dự kiến đi qua, nơi tổ chức sự kiện thì đồng tình cao việc Hà Nội nên tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy để đón khách quốc tế và giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

Bộ trưởng cho hay, việc đề xuất này là mời, rất phù hợp với yêu cầu của người dân nếu đảm bảo tốt an toàn tuyệt đối.

“Thủ tướng yêu cầu nếu tổ chức được thì dứt khoát xã hội hoá 100%, Hà Nội cũng có tính toán như vậy, các bộ ngành cũng ủng hộ phương án này, đây là tạo nét mới cho Hà Nội”, ông Dũng nói.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, hiện giờ mới đang là chủ trương ban đầu đồng ý cho Hà Nội tiếp cận với các nhà tổ chức sự kiện, sau đó mới đến vấn đề ký kết hợp đồng, cam kết tổ chức thu phí thế nào.

H.Giang