Đình chỉ chức danh ba đăng kiểm viên và một dây chuyền kiểm định thuộc hai Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì có sai phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Cuối tháng 9/2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam kết hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dựa vào kết quả kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành Quyết định đình chỉ chức danh ba đăng kiểm viên và một dây chuyền kiểm định vì có hành vi làm sai lệch kết quả kiểm định, không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong kiểm định.

Cụ thể là đình chỉ một tháng đối với chức danh đăng kiểm viên Hoàng Nam Đàn; đình chỉ ba tháng đối với chức danh đăng kiểm viên Lê Văn Minh (Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81 02D) vì có hành vi thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định, thẩm quyền; đình chỉ một tháng đối với chức danh đăng kiểm viên Phan Văn Hùng (Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81 03D) vì có hành vi bỏ qua lỗi kỹ thuật Công đoạn 2 của xe biển kiểm soát 81B-008.74T.

Đồng thời, Cục quyết định đình chỉ hoạt động một tháng đối với dây chuyền kiểm định số 02 thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81 02D do có hành vi tiêu cực trong hoạt động. 

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam còn yêu cầu Trung tâm đăng kiểm 81 02D và 81 03D tiến hành thu hồi tem kiểm định đối với các phương tiện ô tô có liên quan trong vụ việc xe biển kiểm soát 81B-008.74, 81B-013.94 và chỉ được cấp lại tem kiểm định khi chủ phương tiện đã khắc phục, đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định.

Đồng thời, Cục yêu cầu các cơ quan quản lý kiểm điểm 2 Trung tâm kiểm định và có hình thức kỷ luật các các nhân nêu trên, báo cáo về Cục Đăng kiểm Việt Nam trước ngày 15/10./.

Theo Hồng Điệp/TTXVN