Bộ Công thương cho biết, thực hiện Chương trình NTM, Bộ được Chính phủ giao điều hành, thực hiện 02 tiêu chí, đó là tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).

Mục tiêu được Chính phủ giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: Tiêu chí số 4, đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện. Tiêu chí số 7, đến năm 2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Qua rà soát, đánh giá, đến nay, cả nước có 8.902 xã trong đó có 8.072 xã đạt tiêu chí số 4 chiếm 90,7% tổng số xã của cả nước, tăng 45,94% so với năm 2010 và tăng 8,32% so với thời điểm năm 2015.

Đến nay cả nước có 90,7% số xã đạt tiêu chí về điện nông thôn mới. Ảnh: TQ

Các vùng có tỷ lệ xã đạt tiêu chí số 4 cao là: Đồng bằng sông Hồng đạt 99,9%; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 95,5%; vùng duyên hải Nam Trung Bộ đạt 96,4%; vùng Đông Nam Bộ đạt 90,1%.

Các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM về tiêu chí điện, gồm: Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang.

Cả nước có 8.902 xã trong đó có 7.867 xã đạt tiêu chí số 7 chiếm 88,4% tổng số xã của cả nước, tăng 75,7% so với năm 2010 và tăng 30,45% so với thời điểm năm 2015.

  Đến nay, cả nước co 88,4% số xã đạt tiêu chí số 7 về NTM. Ảnh: TQ

Các vùng có tỷ lệ xã đạt tiêu chí số 7 cao là: Đồng bằng sông Hồng đạt 97,2%; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đạt 87,6%; vùng Đông Nam Bộ đạt 90,3%.

Các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM về tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, gồm: Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ.

TQ