Bản tin Thanh tra số 25

17/09/2022 09:00

Bản tin Thanh tra số 21

Bản tin Thanh tra số 23

Bản tin Thanh tra số 24

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 - Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai dự báo sẽ “tiếp tục là điểm nóng” - Các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh dịch vụ karaoke - Philippines: Tham nhũng cản trở việc phục hồi hậu COVID-19