Bản tin Thanh tra số 24

10/09/2022 12:00
(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) - Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ về công tác tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 - Thanh tra công tác quốc phòng tại tỉnh Đồng Tháp - Tổng thống Peru xuất hiện trước công tố viên trong cuộc điều tra tham nhũng Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết!