Bản tin Thanh tra số 23

01/09/2022 09:00

Bản tin Thanh tra số 19

Bản tin Thanh tra số 20

Bản tin Thanh tra số 21

Bản tin Thanh tra số 22

(Thanh tra) - Kính thưa quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra với các nội dung chính sau đây: - Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) - Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị “Thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á” - Ngành Thuế: Chống thất thu thuế qua thanh tra, kiểm tra - Nam Phi: Cảnh báo nạn tham nhũng, lạm dụng quyền lực trong ngành Giáo dục