Bản tin Thanh tra số 20

13/08/2022 12:00
(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra với các nội dung chính sau: - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Khiếu kiện đông người vẫn diễn biến hết sức phức tạp - Thanh tra Công an TP Hà Nội học tập noi gương anh dũng của 3 liệt sĩ - Hungary cố gắng "mở khóa" để nhận được viện trợ từ các quỹ của EU