Bản tin Thanh tra số 22

27/08/2022 21:00
(Thanhtra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: -Phiên họp thứ năm, Đoàn Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo -Việt Nam - Ai Cập: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng -Mạo danh Thanh tra Sở Y tế để lừa đảo -Paraguay điều tra Phó Tổng thống bị Mỹ cáo buộc tham nhũng