Bản tin Thanh tra số 19

06/08/2022 12:00

Bản tin Thanh tra số 16

Bản tin Thanh tra số 17

Bản tin Thanh tra số 18

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra với các nội dung chính sau: - Tháng 8: Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022. - Thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Hà Nội tập trung thanh tra lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. - Số quan chức cấp cao Trung Quốc bị xử lý kỷ luật đạt mức kỷ lục.