Bản tin Thanh tra số 16

16/07/2022 11:00
(Thanh tra) - Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tiếp tục giám sát những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài - Nâng cao hơn nữa vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác - Công bố kết luận thanh tra đối với UBND TP Hà Nội - Châu Phi: Tham nhũng phổ biến trong mua sắm và ký hợp đồng liên quan COVID-19