Lợi dụng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước, trên các trang web hay diễn đàn mạng xã hội, các đối tượng phản động liên tục đăng tải các bài xuyên tạc, bóp méo sự thật. Thực tế đã chứng minh những luận điệu của các thế lực thù địch là vô căn cứ, hoàn toàn sai trái.

Thời gian qua, nhiều cán bộ thoái hóa biến chất, tham nhũng đã và đang chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật, cho thấy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo mà Đảng đang tiến hành, thực sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cán bộ, đảng viên và người dân bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối tinh thần chống tham nhũng của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo như hiện nay.

Trên các trang mạng xã hội, các bài viết xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam vẫn xuất hiện. Khi kết quả kỷ luật, xử lý cán bộ tham nhũng ít, thì các đối tượng phản động cho rằng Đảng, Nhà nước đang bao che. Khi mạnh tay, kiên quyết xử lý vi phạm, thì chúng lại bóp méo thành cuộc thanh trừng nội bộ, hay càng chống tham nhũng càng nhiều tham quan, với những luận điệu vô căn cứ này, chúng muốn bôi nhọ, phủ nhận quyết tâm và nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng ta.

Trên thực tế, Đảng đã xử lý rất công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng tội những cán bộ, đảng viên vi phạm. Những thành tựu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây với các vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Tập đoàn FLC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh, hay như đại án Vạn Thịnh Phát và Tập đoàn Phúc Sơn... Các hành vi tham nhũng, tiêu cực bị xử lý một cách quyết liệt, mạnh mẽ, thể hiện đúng tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hiện nay, các địa phương trong cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố. Ban Chỉ đạo các tỉnh thường xuyên họp định kỳ hàng tháng, quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, điều này cho thấy sự quyết liệt của các tỉnh trong cả nước trong việc triển khai tinh thần của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần được cụ thể hóa chủ trương, giải pháp, hành động thiết thực ở địa phương.

Lịch sử đã chứng minh, dù ở thời kỳ nào, chế độ chính trị, trình độ kinh tế giàu hay nghèo, thì căn bệnh nan y này dường như khó trị. Vì thế, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và Ngày Quốc tế chống tham nhũng đã ra đời. Ngày 9/12 hàng năm khẳng định một quyết tâm chung trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tham nhũng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cũng cần tự nâng cao kiến thức, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các đối tượng phản động, phần tử xấu. Đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác, lên án các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ thành quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta.

Chính Bình