Trao đổi với CTV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên cho biết, Sở TN&MT đã có báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Trong đó, đối với trường hợp của bà N.T.D., Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Tây Hoà, Sở TN&MT đã kiểm điểm rút kinh nghiệm theo đề nghị, xử lý của Thanh tra tỉnh.

Giám đốc Sở TN&MT đã ký Văn bản số 1402/STNMT-VP về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 246/KL-TTr ngày 14/3/2023 của Thanh tra tỉnh Phú Yên xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Văn bản nêu: Sở TN&MT đã ban hành văn bản chấn chỉnh và tăng cường chỉ đạo công tác kê khai tài sản, thu nhập hằng năm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ đến các phòng, đơn vị trực thuộc sở nghiêm túc thực hiện.

Sở đã chỉ đạo VPĐKĐĐ (đơn vị quản lý cán bộ trực tiếp) kiểm điểm bà N.T.D., Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Tây Hòa.

Bà N.T.D. kiểm điểm rút kinh nghiệm, đang liên hệ với Chi nhánh VPĐKDĐ và cơ quan thuế thị xã Đông Hòa để thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trong việc mua bán đất.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Kết luận số 246/KL-TTr ngày 14/3/2023 xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, đã xác minh tài sản, thu nhập của 10 người làm việc tại 3 đơn vị bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TN&MT, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh. Hầu hết nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng được xác minh đều kê khai không đầy đủ, rõ ràng theo quy định.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh đối với trường hợp của bà N.T.D., Giám đốc Chi nhánh VPĐKDĐ huyện Tây Hoà, Thanh tra tỉnh xác định, bà D. kê khai giảm trong bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, việc không kê khai là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 điều 35 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, quy định về kê khai tài sản thu nhập.

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở TN&MT kiểm điểm bà D. về việc kê khai không đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu làm việc với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trong việc mua bán đất, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

CTV Đình Sang