Diện tích thu hồi thực tế lớn hơn diện tích đăng ký

Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.304, đoạn từ KM10+572 đến Km15+100 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công tình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư có thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.

Tại thời điểm kiểm tra, dự án chậm so với Kế hoạch số 2156/KH-UBND ngày 19/6/2023 của UBND huyện Vĩnh Tường về thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình. Trong đó, thời gian kiểm kê, kiểm đếm, điều tra số liệu chậm khoảng 3 tháng; thời gian lập phương án và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường GPMB chậm khoảng 1 tháng.

Diện tích thu hồi thực tế của dự án là 5,1ha lớn hơn diện tích chủ đầu tư đăng ký. Trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Vĩnh Tường diện tích phải thu hồi GPMB là 2,77ha và trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 duyệt là 2,77ha. Vì vậy, trong năm 2022 không ban hành được thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án.

Ngày 20/6/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 189/TB-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án, diện tích được thu hồi là 2,77ha và phần diện tích còn thiếu sẽ bổ sung khi điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Vĩnh Tường.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện báo cáo lý do đăng ký thiếu diện tích so với thực tế 2,33ha vì thu hồi bổ sung 0,63ha mở rộng thêm nút giao thông để kết nối với dự án Đường nối từ đường tỉnh 304 đến dự án Đường Vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc và 1,7ha đường hiện trạng cũ.

Đến thời điểm kiểm tra, dự án đã thực hiện kiểm đếm xong 108/111 hộ, còn 03 hộ do đi vắng không có mặt tại địa phương.

Bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính về bồi thường, GPMB

Dự án Đường song song đường sắt đoạn Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT.304 kéo dài (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường) có tiến độ từ năm 2021 - 2024, phải bồi thường GPMB với diện tích đất khoảng 28ha.

Tại thời điểm kiểm tra, dự án nêu trên chậm tiến độ khoảng gần 2 tháng so với các kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm để thực hiện dự  án do UBND huyện ban hành. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường chưa tham mưu, trình UBND huyện Vĩnh Tường ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất trên địa bàn xã Nghĩa Hưng để triển khai thực hiện.

Nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ do phải thu hồi diện tích đất trồng lúa lớn hơn 10ha.

Đến ngày 28/12/2022, Thủ tướng Chính phủ mới có Văn bản số 1240/TTg-NN chấp thuận UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, dự án thực thu hồi đất của nhiều hộ dân trên địa bàn 4 xã trong khi hồ sơ địa chính lưu tại các xã chưa chính xác, phải mất nhiều thời gian xác minh. Do vậy, công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường GPMB, xin ý kiến các hộ dân có đất thu hồi và lập hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt chậm so với kế hoạch bồi thường GPMB của UBND huyện.

Có thể thấy, việc chậm tiến độ do công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa tốt, chỉ đạo của chính quyền một số địa phương chưa thực sự sát sao, quyết liệt đối với công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB. Và, phần lớn trách nhiệm thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Tường cần đẩy nhanh công tác kiểm đếm, điều tra số liệu, lập phương án bồi thường GPMB đối với 2 dự án.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện cần phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Tường cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường GPMB nếu có phát sinh mới; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu đất tái định cư (nếu có) để bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền giao đất cho các hộ đủ điều kiện theo quy định góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo an sinh xã hội.
Chính Bình