Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại 7 cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Các cơ sở được thanh tra có hoạt động thể thao các môn như: Mô tô nước trên biển; bơi, lặn; ô tô thể thao địa hình, được thành lập và kinh doanh theo quy định pháp luật và 4 cơ sở kinh doanh tại điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng: Hộ kinh doanh Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng - Minh Thái; Hộ kinh doanh Bàu trắng U & Me; Hộ kinh doanh Như Trung; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Triều Trang.

Kết luận thanh tra chỉ ra, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được thanh tra đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình kinh doanh hoạt động thể thao.

Đối với 4 cơ sở kinh doanh tại điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả số 609 ngày 9/3/2023 gửi UBND tỉnh về việc kết quả kiểm tra các điều kiện hoạt động xe ô tô, mô tô trên đồi cát tại điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng. Báo cáo đã nêu một số tồn tại và biện pháp khắc phục, gồm: Nhân viên của 3/4 cơ sở có giấy chứng nhận nghiệp vụ vận tải khách du lịch bằng xe địa hình đã hết hiệu lực; 3/4 cơ sở chưa xuất trình được biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan chức năng.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Cục Thể dục Thể thao tham mưu, đề xuất xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị các môn thể thao, làm cơ sở pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (nhất là đối với các môn thể thao mạo hiểm).

Tăng cường công tác tập huấn chuyên môn và cấp giấy chứng nhận đối với nhân viên chuyên môn theo quy định pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cần tăng cường công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoạt động thể thao trên địa bàn theo quy định; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật thể thao cho các tổ chức, cá nhân kinh hoạt hoạt động thể thao.

Đồng thời, ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Công ty TNHH Thương mại La Gi; Công ty TNHH Du lịch Thuỳ Trang theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát việc khắc phục tồn tại của 4 cơ sở kinh doanh tại điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng.

Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động thể thao mạo hiểm, cơ sở có sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe, tính mạng. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

Các cơ sở được thanh tra nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh hoat động thể thao. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại La Gi; Công ty TNHH Du lịch Thuỳ Trang phải nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đã được cấp.

Bảo Anh