BVĐK Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang tiền thân là Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Hà Nội - Bắc Giang, giai đoạn từ năm 2014 đến 5/2017.

Qua thanh tra cho thấy, hồ sơ bệnh án còn phải sửa chữa làm ảnh hưởng đến nội dung nhưng không ký bên cạnh nội dung sửa. Nhiều người hành nghề chưa được cập nhật kiến thức y khoa theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ Y tế…

Đoàn thanh tra kiểm tra điểm 7 hồ sơ thực hành nghề tại đơn vị. Qua thanh tra cho thấy, 3 trường hợp người được phân công hướng dẫn thực hành nghề còn không ghi số chứng chỉ hành nghề mà chỉ ghi tên, chức vụ người được phân công hướng dẫn là không đúng quy định.

Về việc đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức y khoa, giai đoạn năm 2014 - 2019, BVĐK Hà Nội - Bắc Giang đã được Thanh tra Sở Y tế kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khám, chữa bệnh (KCB), thực hiện chính sách BHYT đối với các cơ sở KCB ngoài công lập, trong đó có nêu một số nội dung tồn tại và kiến nghị bệnh viện thực hiện về công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức y khoa, vì vậy đoàn thanh tra không xem xét nội dung này.

Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2019, sau khi được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thẩm định quyết toán, số tiền từ chối thanh toán là 2.498.911.860 đồng, nguyên nhân gồm: Chênh lệch giá thuốc; thuốc vượt tuyến (Ginamin); thuốc đã có trong cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật; thuốc Alphachymotripsin chỉ định không đúng theo quy định tại Công văn số 22098/QLD-ĐK ngày 26/12/2017 của Cục Quản lý Dược…

Qua kiểm tra một số bệnh án điều trị nội, ngoại trú, đoàn thanh tra phát hiện: Còn có bệnh án chưa đóng bìa theo quy định; còn sửa chữa số lượng thuốc trên tờ y lệnh điều trị nhưng không ký bên cạnh nội dung sửa, cụ thể: 1, Nguyễn Thị Đan, sinh năm 1961, mã thẻ BHYT: TS2242420045298, ngày vào viện 2/5/2019, số vào viện: 115; 2, Trịnh Ngọc Hải, sinh năm: 1974, mã thẻ BHYT: GB4242420052753, ngày vào viện: 15/5/2019, số vào viện: 1815.

Thậm chí, một số bệnh án còn hiện tượng sử dụng bút xóa, không ký bên cạnh nội dung sửa, không ghi rõ dùng thuốc trước ăn hay sau ăn, thuốc hướng tâm thần, thuốc Corticoid không đánh số thứ tự ngày dùng thuốc.

UBND tỉnh kết luận, nguyên nhân của tình trạng trên do một số cán bộ làm công khám bệnh còn thiếu kinh nghiệm, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu số lượng. Bên cạnh đó, cán bộ phải đảm nhiệm một khối lượng công việc lớn dẫn đến không kiểm soát đầy đủ, kịp thời và có những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các văn bản chưa có tính ổn định cao, luôn có sự thay đổi, công tác phổ biến, quán triệt các văn bản mới tại các đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu hiệu quả là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không chấp nhận thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

UBND tỉnh xác định, trách nhiệm thuộc về Giám đốc BVĐK Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang và các tập thể, cá nhân liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu BVĐK Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang triển khai hoạt động KCB, thực hiện chính sách BHYT phái chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm túc những kiến nghị của đoàn thanh tra trong việc khắc phục những tồn tại đã được nêu trong nội dung biên bản làm việc tại đơn vị.

Giám đốc Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với các bệnh án có lỗi sai sót trong việc áp giá, phần người bệnh cùng chi trả khi thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB. Triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong KCB và thực hiện chính sách BHYT đối với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc BHXH tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các hồ sơ, bệnh án của các bệnh nhân Nguyễn thị Đan, Trịnh Ngọc Hải do sửa chữa số lượng thuốc trên tờ y lệnh điều trị nhưng không ký bên cạnh nội dung sửa.

Hoàng Long