Có dấu hiệu mất dân chủ, chưa đoàn kết

Theo Thanh tra Bộ NNPTNT, trong bối cảnh khó khăn chung về tuyển sinh và đào tạo nghề, Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên, viên chức, người lao động Trường CĐCN&NLNB đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ NNPTNT cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, có dấu hiệu mất dân chủ, chưa đoàn kết, còn nhiều yếu kém. Chưa kịp đổi mới theo xu thế vận động của thị trường lao động trên địa bàn đóng trụ sở và vùng lân cận.

Trường CĐCN&NLNB chưa ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, trung tâm; chưa chuyển đổi sang chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; chưa rà soát, mô tả các vị trí việc làm cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.

Đề án Vị trí việc làm đã trình Bộ thẩm định nhưng chưa sát với điều kiện thực tế, hiện chưa có quyết định phê duyệt của Bộ NNPTNT.

Bên cạnh đó, Trường CĐCN&NLNB còn chưa đổi mới phương pháp tuyển sinh cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn, vùng tuyển sinh. Chưa xây dựng đề án, chiến lược tuyển sinh ngắn hạn và dài hạn, chưa phát huy được sức mạnh của cả tập thể viên chức, người lao động trong công tác tuyển sinh. Việc sử dụng vốn và chi phí cho công tác tuyển sinh chưa đáp ứng được yêu cầu và không đúng quy định về quản lý tài chính.

Trường CĐCN&NLNB liên kết đào tạo bên ngoài trụ sở không báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, không rõ ràng trong các báo cáo gửi về Bộ chủ quản, dẫn đến việc định hướng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị không sát với thực tế.

Số lượng học sinh đào tạo tại trụ sở còn khiêm tốn, số lượng học sinh biến động giảm (đặc biệt là nhóm đào tạo bên ngoài trụ sở) trong thời gian đào tạo có tỷ lệ cao nhưng không thể hiện biện pháp khắc phục.

Việc dạy nghề cho đối tượng là học sinh đang học văn hóa phổ thông trung học (cấp 3) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên bên ngoài trụ sở đơn vị dẫn đến không đảm bảo về thời gian đào tạo (dạy nghề vào ngày nghỉ), chất lượng đào tạo (thiết bị thực hành) khó được đảm bảo.

Kết quả tuyển sinh, đào tạo tại đơn vị không đạt được theo mục tiêu phát triển, dẫn đến việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo chưa đạt tối đa công suất. Việc quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị chưa chặt chẽ, còn bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm, vi phạm…

Quá trình thực hiện Dự án Phát triển du lịch sinh thái và tạo nguồn sinh kế bền vững gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum còn có ý kiến nội bộ không đồng ý về phương pháp tổ chức thực hiện, nguồn vật liệu đầu vào.

Thu hồi hơn 3,6 tỷ đồng

Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã xác lập biên bản vi phạm hành chính vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong các năm học 2018-2019, 2019-2020 như tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngoài địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tăng quy mô tuyển sinh của từng chuyên ngành hoặc nghề…

Trước đó, ngày 13/12/2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Văn bản số 3219 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp của Trường CĐCN&NLNB, yêu cầu trường dừng vi phạm, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 10/12/2018, Bộ NNPTNT đã ban hành Văn bản số 9527 gửi các trường cao đẳng trực thuộc để chấn chỉnh công tác đào tạo, trong đó có chấn chỉnh các hành vi vi phạm nêu trên. Tuy nhiên, Trường CĐCN&NLNB không thực hiện các kiến nghị của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, không thực hiện chỉ đạo của Bộ NNPTNT, tiếp tục vi phạm trong các năm học tiếp theo từ năm 2019 đến nay.

Do vậy, ngày 28/5/2021, Chánh Thanh tra Bộ NNPTNT đã ban hành Quyết định số 265 xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường CĐCN&NLNB số tiền 150 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20 và 21/5/2021, Chánh Thanh tra Bộ cũng đã ban hành các quyết định tạm giữ số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của Trường CĐCN&NLNB vì đã lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và chuyển tiền cho nhà thầu thi công khi chưa thực hiện công việc trên thực tế; tạm giữ số tiền hơn 55,3 triệu đồng của Trường CĐCN&NLNB vì đã lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và chuyển tiền cho nhà thầu khi chưa thực hiện công việc tư vấn trên thực tế. Trường CĐCN&NLNB đã chấp hành các quyết định của Chánh Thanh tra Bộ.

Để tiếp tục chỉ đạo xử lý những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm phát hiện qua thanh tra tại Trường CĐCN&NLNB, Chánh Thanh tra Bộ đã kiến nghị Bộ trưởng NNPTNT chỉ đạo Trường CĐCN&NLNB tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra.

Xây dựng phương án xử lý tài sản của các đơn vị thuê, liên doanh, liên kết; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thiết bị đã được mua sắm trong năm 2019, 2020, đối chiếu với yêu cầu của hợp đồng, yêu cầu nhà thầu cung cấp đúng nội dung, danh mục thiết bị theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng thiết bị đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu hoàn thiện ngay các hạng mụcnhà thực hành nghề thú y, xưởng mộc mỹ nghệ và xưởng mộc dân dụng… để đảm bảo an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy… Đồng thời, thu hồi số tiền hơn 3,1 tỷ đồng của các nhà thầu do đã nghiệm thu thanh toán không đúng quy định và thực tế thi công, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/12/2021.

Đối với Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Trường CĐCN&NLNB, tổ chức rà soát, nghiệm thu lại đối với khối lượng hạng mục chưa thi công, chưa hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quản lý chất lượng của gói thầu xây lắp, phá dỡ hiện trạng và các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra để có biện pháp khắc phục theo đúng quy định của pháp luật…

Thu hồi số tiền hơn 500 triệu đồng của các nhà thầu do đã nghiệm thu thanh toán không đúng quy định và thực tế thi công, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/12/2021, có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra Bộ theo quy định.

Lê Phương