Chủ đầu tư tự ý thực hiện các gói thầu không có trong kế hoạch

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ (dự án) được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2145 ngày 21/6/2010; phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3674 ngày 24/10/2013.

Trong giai đoạn từ năm 2014-2017, dự án do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật làm chủ đầu tư; từ năm 2017-2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên làm chủ đầu tư.

Theo kết luận, chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện các quy định pháp luật về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến việc lập, phê duyệt dự án, thiết kế, thi công, phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán…

Tuy nhiên, trong việc thực hiện dự án, hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ACA lập thực hiện sai hình thức hợp đồng so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt.

Đặc biệt, chủ đầu tư trong giai đoạn 2014-2017 là Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật phê duyệt sai hình thức hợp đồng trong hồ sơ mời thầu gói thầu số 12 (xây dựng nhà hành chính, nhà Villa và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục chống mối, phòng cháy, chữa cháy, đường trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế nổi)).

Chủ đầu tư cũng không tổ chức rà soát lại khối lượng, trình thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh khi có đề xuất khối lượng chênh lệch chào thiếu với giá trị lớn từ nhà thầu trúng thầu (Văn bản số 319/VA-BC ngày 20/11/2016 của nhà thầu về việc bổ sung khối lượng ngoài tiên lượng mời thầu), là nguyên nhân Sở Xây dựng không tổ chức thẩm định khối lượng chênh lệch và phải thực hiện điều chỉnh hợp đồng.

Điều đáng nói, chủ đầu tư tổ chức thực hiện 5 gói thầu (gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng và cung cấp, lắp đặt đường dây trung thế, trạm biến áp, đường dây trung thế nổi; gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: đường dây trung áp và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA; gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA; gói thầu thẩm định giá chi phí phòng, chống mối; Gói thầu thẩm định giá thiết bị gói thầu xây dựng và cung cấp lắp đặt đường dây trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế nổi) không có trong Quyết định số 1880/QĐ-BVHTTDL ngày 8/6/2015 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế và Quyết định số 3670/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, việc này đã vi phạm điểm b khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu.

Không thực hiện hết nhiệm vụ

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra, gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty CP Kiến trúc Đô thị Việt Nam và gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Văn hóa và Đô thị không thực hiện hết nhiệm vụ thiết kế phần đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA của dự án, trong khi đó giá trị khảo sát và lập báo cáo kinh tế kĩ thuật của cả 2 gói thầu thực hiện với giá trị hợp đồng 91,2 triệu đồng.

Mặt khác, theo đoàn thanh tra, giá trị khối lượng quyết toán cao hơn so với khối lượng đối chiếu với bản vẽ hoàn công gói thầu số 12 là 67,3 triệu đồng, trong đó giảm trừ khối lượng phần thông gió nhà hành chính, nhà Villa là 44 triệu đồng và giảm trừ khối lượng phần cáp ngầm 0,4kV-Cu/XLPE/DSTA/PVC, cấp điện nhà Villa là 23,3 triệu đồng.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ, công trình Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại Cần Thơ còn một số tồn tại, cần được khắc phục ngay để đảm bảo yêu cầu sử dụng như: Nhà Villa dốc xe người khuyết tật, bậc tam cấp bị nghiêng, lún; chưa cài đặt tổng đài nội bộ trung kế; phòng 108 xuất hiện mối ở cửa gỗ. Nhà hành chính bậc tam cấp rạn, nứt gạch ốp lát; xuất hiện mối ở cửa gỗ tầng 1 và trong tường nhà vệ sinh; hạng mục ngoài nhà: một số điểm trên vỉa hè lát gạch Terrazzo bị sụt cát nền, các mốc giới lô đất đang bị chìm dưới nước.  

Thanh tra Bộ kiến nghị Vụ Kế hoạch, Tài chính tham mưu lãnh đạo Bộ có ý kiến với UBND thành phố Cần Thơ về việc sớm triển khai dự án đường vào Nhà sáng tác Khu vực Nam Bộ.

Xem xét, loại khỏi quyết toán 5 gói thầu không có trong kế hoạch đấu thầu (chủ đầu tư Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức kí hợp đồng) do vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu.

Tham mưu với lãnh đạo Bộ quyết định không thực hiện chỉ định thầu tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu và thời hạn áp dụng đối với 2 nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ACA, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủ đô do vi phạm không tuân thủ đúng kế hoạch đấu thầu được duyệt.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sau khi chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Bộ.

Đối với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn 2014-2017 khi để xảy ra các vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lí dự án Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại Cần Thơ về việc: không thực hiện đúng chỉ đạo của bộ trưởng tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tự ý điều chỉnh hình thức hợp đồng khi lựa chọn nhà thầu; không xem xét khối lượng chào thầu thiếu do nhà thầu đề xuất tại gói thầu số 12; chỉ định thầu và kí hợp đồng thực hiện 5 gói thầu không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được bộ trưởng phê duyệt. Báo cáo Bộ VHTTDL kết quả kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lí theo quy định pháp luật.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, rà soát nội dung, khối lượng công việc mà tư vấn thiết kế và tư vấn thẩm tra không thực hiện trong hợp đồng (phần trạm biến áp 3 pha và đường dây trung thế), thực hiện thủ tục giảm trừ giá trị quyết toán tương ứng phần không thực hiện.  

Loại khỏi quyết toán gói thầu số 12 do Công ty CP Đầu tư Xây dựng - Thương mại - Xuất nhập khẩu Việt Anh thi công giá trị 67,3 triệu đồng.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Tổ chức thực hiện sửa chữa các tồn tại của công trình Nhà sáng tác Khu vực Nam Bộ để đảm bảo yêu cầu sử dụng.

Bảo Anh