Mới đây, Thanh tra TP HCM đã ban hành Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTTP-P3 ngày 7/11/2022 về thanh tra việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM thuộc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội (LĐTB&XH). Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm…

Vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính

Theo kết luận thanh tra, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (viết tắt là Trung tâm Dịch vụ việc làm) đã không gửi báo cáo kế hoạch mua sắm tài sản năm 2019, năm 2020 cho Sở LĐTB&XH để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện theo quy định tại điểm a khoản Điều 5 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện gói thầu mua xe ô tô đã qua sử dụng với giá trị 99,5 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo Luật Đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành…

Trung tâm Dịch vụ việc làm không thực hiện mở thẻ tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với 29 xe ô tô dạy lái xe hạng B2 thuộc sở hữu của đơn vị. Các biên bản kiểm kê tài sản cuối năm không ghi thời điểm kiểm kê. Một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng (như bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, bộ máy vi tính...) nhưng Trung tâm Dịch vụ việc làm chưa thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Kết luận thanh tra còn chỉ ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm không gửi Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019, năm 2020 cho Sở LĐTB&XH là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua thanh tra cho thấy, từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm chi hỗ trợ cho 5 cá nhân thuộc Sở LĐTB&XH trong công tác phối hợp giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Quy chế Chi tiêu nội bộ, nhưng chưa đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: "Chỉ hỗ trợ cơ quan LĐTB&XH, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp".

Đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thu hồi 198,2 triệu đồng/278,1 triệu đồng (không bao gồm số thuế thu nhập cá nhân do đã nộp cho cơ quan thuế). Trung tâm đã điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ và đang tiếp tục việc thu hồi khoản chỉ nêu trên đối với 3 cá nhân với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua thanh tra cũng cho thấy, Trung tâm Dịch vụ việc làm chi một số nội dung cho các đơn vị, cá nhân không phải là cán bộ, nhân viên, người lao động từ Quỹ Phúc lợi trong năm 2019, năm 2020 với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng chưa phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Thanh tra TP HCM cho rằng, trách nhiệm các vi phạm nêu trên thuộc về Giám đốc Trung tâm theo thời kỳ phát sinh vụ việc, Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Theo Thanh tra TP HCM, tính đến thời điểm cuối năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã không đảm bảo các điều kiện về chương trình và giáo trình đào tạo nghề nên không đủ điều kiện để thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên theo quy định…

Đoàn thanh tra kiểm tra 39 lớp dạy nghề (đã thanh toán kinh phi hỗ trợ học nghề tại Bảo hiểm xã hội thành phố với số tiền 1,075 tỷ đồng), Trung tâm chỉ tổ chức lớp học 1 buổi là không tổ chức giảng dạy đủ thời gian theo chương trình đào tạo.

Qua kiểm tra có 113 lớp dạy nghề có nhiều dấu hiệu thể hiện việc Trung tâm không tổ chức giảng dạy trên thực tế hoặc tổ chức gộp nhiều lớp thành một lớp hoặc lớp học có học viên không đi học nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề (thuộc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 42 Luật Việc làm năm 2013) tại Bảo hiểm xã hội thành phố với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, cần được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra TP HCM cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm được phân công phụ trách và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, qua thanh tra việc các đơn vị cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thuê, mượn một phần trụ sở để làm Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức các lớp dạy nghề cho thấy, Trường Cao đẳng Thủ Thiêm (trực thuộc UBND TP HCM), Trường Trung cấp Lê Thị Riêng (trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các quận: 4, 6 Tân Bình cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thuê một phần trụ sở để làm Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khi chưa có Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là chưa đảm bảo nguyên tắc việc quản lý sử dụng tài sản công. Tổng số tiền các đơn vị nêu trên đã nhận từ việc cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thuê một phần trụ sở để làm Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2019 và 2020 là 684 triệu đồng…

Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Công an TP tiếp nhận từ Thanh tra TP hồ sơ của các lớp dạy nghề do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức giảng dạy cho dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn