Kết luận thanh tra số 104/KL-TTr ngày 27/9/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tại 7 dự án, trong đó có Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi - Giai đoạn I, do ACV làm chủ đầu tư, cho thấy dự án có tổng mức đầu tư gần 480 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng trên 392 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án, theo Quyết định số 330/QĐ-TCTCHKVN ngày 17/1/2019 của ACV, từ quý I/2019 đến quý I/2020. Tuy nhiên, do dự án bị chậm tiến độ, nên ngày 2/12/2019, ACV có Quyết định số 5141/QĐ-TCTCHKVN và ngày 16/12/2021 có Quyết định số 4135/QĐ-TCTCHKVN điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến quý II/2022. Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng ngày 5/3/2022.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra một số vi phạm, sai sót: Đối với công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình còn nhiều sai sót, làm tăng giá trị dự toán xây dựng công trình số tiền trên 2,481 tỷ đồng, cụ thể: Công tác phá dỡ sân đất lẫn đá dăm áp dụng định mức đào cấp IV là không đúng với bảng phân cấp đất cấp III quy định tại phụ lục Văn bản số 1776 ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình, dẫn đến dự toán sai tăng trên 36 triệu đồng.

Tính thừa hao phí máy khoan trong công tác lắp đặt ống nhựa luồn cáp uPVC D168, PVC D90. Không có tính toán để xác định cường độ lớp vải địa gia cường giữa lớp cát nền và nền đất xử lý cọc đất gia cố xi măng.

Xác định số cọc thí nghiệm cọc đất gia cố xi măng bằng phương pháp gia tải và khoan lõi cọc bằng 2% tổng số cọc >= 2000 cọc thì thí nghiệm 15 cọc, dẫn đến tính sai số lượng cọc cần thí nghiệm. Tính lại số lượng cọc thí nghiệm bằng phương pháp gia tải là 350 cọc, dẫn đến dự toán sai tăng trên 1,055 tỷ đồng.

Áp cấp phối bê tông xi măng 150/25 sử dụng đá 1x2 không phù hợp với thiết kế bê tông xi măng là sử dụng đá 2x4; tính thừa chi phí máy khoan bê tông <=1,5kW trong công tác làm khe dọc, dẫn đến dự toán sai tăng trên 266 triệu đồng.

Đáng chú ý, việc tính sai số học hao phí nhân công, hao phí máy hàn, que hàn trong công tác làm khe co, khe giãn, dẫn đến dự toán sai tăng trên 1,057 tỷ đồng.

Những vi phạm, sai sót nêu trên vi phạm khoản 1, Điều 3 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, còn một số vi phạm, sai sót khác. Các công việc chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố như: Phá dỡ bằng máy đào gắn búa thủy lực; công tác lu lèn nền đường sau khi đào, lu lèn đáy móng kanivo, định mức rải lớp HDPE cách ly.

Chủ đầu tư không tổ chức lập định mức dự toán mới để làm cơ sở quản lý chi phí, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Áp giá vật liệu không có báo giá kèm theo hoặc cơ sở để áp dụng: Đầu chuyển mạch, đai ốc, đèn chiếu sáng trong tủ, hộp nhựa cách điện, máy biến dòng loại 100/5A, mối hàn hóa nhiệt, thanh ren mạ kẽm, thép tấm; áp dụng giá các loại vật liệu không phù hợp với thời điểm lập dự toán như sơn tổng hợp, sơn lót, sơn phủ, matis chèn khe, oxy, mũi khoan d10, d16, lưỡi cắt bê tông… Vi phạm quy định tại điểm 2.1 Phụ lục số 4 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị ACV kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các Ban Quản lý dự án (BLDA), Ban Tài chính - Kế toán, Ban Xây dựng cơ bản của ACV và cá nhân có liên quan đến các vi phạm, sai sót. Ảnh: TQ 

Đối với công tác nghiệm thu hồ sơ khảo sát, chủ đầu tư không có thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Về công tác nghiệm thu hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư không có thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế, vi phạm quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với hồ sơ quản lý chất lượng thi công, phiếu thí nghiệm kết quả xi măng thiếu tiêu chí hàm lượng CaO, MgO, chỉ tiêu khoáng C3S, C2S, vi phạm quy định tại mục 5.1.3 tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng sân bay TCCS 24:2018/CHK.

Với những vi phạm, sai sót được chỉ ra trong kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị ACV kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với Ban QLDA, Ban Tài chính - Kế toán, Ban Xây dựng cơ bản của ACV và cá nhân có liên quan đến các vi phạm, sai sót.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục theo quy định pháp luật đối với các vi phạm, sai sót nêu tại kết luận thanh tra.

Chỉ đạo Ban QLDA, Ban Tài chính - Kế toán, Ban Xây dựng cơ bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia thực hiện dự án…

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền trên 2,481 tỷ đồng. Yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo Ban QLDA, Ban Xây dựng cơ bản, Ban Tài chính - Kế toán, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế kiểm tra, rà soát và điều chỉnh các nội dung công việc phù hợp với thực tế, nội dung hợp đồng đã ký, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Để đưa đến bạn đọc kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 104/KL-TTr của ACV và các đơn vị liên quan, ngày 24/11/2022, phóng viên đã đặt lịch làm việc với ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc ACV, tuy nhiên đến nay, chúng tôi chưa nhận được trả lời.

Trần Quý