UBND TP. HCM vừa phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan những thiếu sót, khuyết điểm theo Kết luận Thanh tra số 03/KL-TTTP-P1 ngày 26/3/2020 về việc thanh tra toàn diện nội dung vụ việc sự cố công trình xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

UBND TP phê bình ông Bùi Xuân Cường, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (tháng 8/2015-12/2018), Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã có thiếu sót, khuyết điểm khi không tổ chức kiểm tra, giám sát đấu thầu dự án theo Luật Đấu thầu năm 2013 để chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu xảy ra sai phạm, còn chủ quan trong việc thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; chưa sâu sát khi kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, ký quyết định thành lập tổ điều tra sự cố nhưng thiếu các chuyên gia chuyên ngành kỹ thuật để đánh giá nguyên nhân sự cố, xác định thiếu đơn vị chịu trách nhiệm có liên quan.

Ngoài ra, UBND TP cũng phê bình ông Lê Hoàng Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (8/2014-2/2017), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã có thiếu sót, khuyết điểm khi không tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 để chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu có một số sai phạm, còn chủ quan trong việc thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý về công tác thẩm định, phê duyệt dự án, kiểm tra, giám sát công tác lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư và công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra TP.

Dự án được đầu tư với tổng kinh phí gần 160 tỉ đồng, tuy nhiên, chưa được nghiệm thu đã bị sạt lở nghiêm trọng vào ngày 16/6/2018, khiến nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng phải di dời khẩn cấp.

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, nguyên nhân chính gây ra sự cố thuộc về chuyên môn kỹ thuật và năng lực của các nhà thầu trong việc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra thiết kế bản vẽ, thi công và giám sát thi công.

5 đơn vị xây dựng có trách nhiệm đối với sự cố là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi - thủy điện Nam Việt, Công ty Cổ phần Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thủ Thiêm, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Nhật Minh và Viện Kỹ thuật biển.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn xác định nguyên nhân từ sai phạm, thiếu sót khác của chủ đầu tư, Sở Giao thông Vận tải TP, dẫn đến sự cố công trình: thiếu trách nhiệm trong quá trình phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu; việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình xây dựng.

Nghiêm Lan