UBND huyện Cô Tô có 3 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thị trấn và 2 xã. Qua kiểm tra 20 GCNQSDĐ đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Cô Tô, cho thấy, quá trình thẩm định, lấy phiếu ý kiến khu dân cư, kiểm tra hiện trạng… đều được thực hiện trước khi tiếp nhận hồ sơ.

Bản đồ địa chính đã được thành lập và bàn giao cho địa phương quản lý từ tháng 12/2017, nhưng từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra, 100% GCNQSDĐ đã cấp ghi không đúng số thửa, số tờ bản đồ địa chính. Tính sai thời hạn sử dụng đối với diện tích đất nông nghiệp đã cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân.

Qua kiểm tra hiện trạng, đoàn thanh tra phát hiện một số hộ gia đình, cá nhân đã tự ý chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, xây dựng công trình để ở và kinh doanh dịch vụ du lịch (homestay) không phù hợp với quy hoạch SDĐ đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, còn có hộ đã san gạt mặt bằng, lấn chiếm làm bãi tập kết vật liệu và sử dụng một phần diện tích xây dựng nhà ở trái phép…

Không chỉ vậy, tại khu quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm dân cư tự xây, khu 2 và khu 4, thị trấn Cô Tô, năm 2015, UBND huyện Cô Tô đã giao đất cho 6 hộ gia đình, cá nhân nhưng không thực hiện đấu giá QSDĐ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tương tự, qua kiểm tra 20 hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đồng Tiến, Sở TN&MT chỉ rõ, bản đồ địa chính đã được thành lập và bàn giao cho địa phương quản lý từ tháng 12/2017, nhưng từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra, 100% GCNQSDĐ đã cấp ghi không đúng số thửa, số tờ bản đồ địa chính; 100% GCNQSDĐ cấp lần đầu tính sai thời hạn SDĐ nông nghiệp.

Kiểm tra hiện trạng cho thấy, một số hộ gia đình, cá nhân đã tự ý chuyển mục đích SDĐ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, xây dựng công trình để ở, kinh doanh dịch vụ homestay và làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tuy nhiên, có 1 trường hợp chưa cung cấp được biên lai nộp phạt và 1 trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ kèm theo.

Đặc biệt, tại khu quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm dân cư tự xây, thôn Nam Đồng, xã Đồng Tiến, có diện tích 3.080m2, gồm 20 ô đất; năm 2015, UBND huyện Cô Tô đã giao đất cho 19 gia đình, cá nhân nhưng không thực hiện đấu giá quyền SDĐ theo quy định.

Bên cạnh đó, có 13 trường hợp tại xã Đồng Tiến và Thanh Lâm được UBND huyện Cô Tô cho thuê đất nuôi trồng thủy sản năm 2018, tuy nhiên, hợp đồng thuê đất đã ký không có giá đất cụ thể, không đúng quy định tại Thông tư 30 ngày 2/6/2014 của Bộ TN&MT.

Từ thực tế trên, Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Cô Tô tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đất đai; chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, thu hồi 40 GCNQSDĐ đã được cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô; ký lại các hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định…

Đồng thời, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển mục đích SDĐ trái phép, lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô trong thời gian qua.

Sở Xây dựng đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng của UBND huyện Cô Tô và các đơn vị trực thuộc.

Trong giai đoạn 2015-2019, huyện Cô Tô có tổng số 57 D.A đầu tư xây dựng trên địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 1.467 tỷ đồng. Trong đó, Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng huyện quản lý 1.439 tỷ đồng, các đơn vị khác quản lý 28 tỷ đồng.

Qua thanh tra 4 D.A cho thấy, trong quá trình thực hiện, còn có D.A chưa lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; chưa tổ chức thực hiện giám sát khảo sát, lập quy trình bảo trì công trình; 2/4 D.A chưa tổ chức lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động; 1 D.A chưa lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Sở Xây dựng đã yêu cầu UBND huyện Cô Tô chỉ đạo các đơn vị trực thuộc họp rút kinh nghiệm những sai sót, tồn tại, có biện pháp chấn chỉnh theo quy định. Đồng thời, kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền gần 282 triệu đồng. 

Trọng Tài