Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại hạn chế. Cụ thể, với việc thực hiện các quy định của pháp luật về HTX và điều kiện kinh doanh mua bán điện: Tại thời điểm thanh tra có trường hợp công nhân kĩ thuật không có bằng cấp về điện; việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mua bán điện: Có một số trường hợp ghi sai chỉ số công tơ (chưa thu tiền) là hộ Đỗ Thị Tấn (tháng 8/2018) và hộ Nguyễn Đình Đại (tháng 12/2019) ở khu Chiềng nội và hộ gia đình Sơn Loan ở khu Dộc cày.

Về việc áp sai giá điện: HTX Thạch Khoán khoán sai giá điện sản xuất sang điện sinh hoạt (tháng 2+3/2018) với hộ ông Lãng ở khu Cầu. Áp giá điện ngắn hạn tạm thời 1.800 đồng/kW (năm 2014) đối với hộ bà Nguyệt là sai đối tượng dùng điện.

Báo nhầm tiền điện (chưa thu tiền) tháng 2/2020 sang tháng 3/2020 của cả khu Đồng Bản.

Tính tiền điện tháng 6/2019 không đúng tỷ lệ % như hợp đồng đã ký đối với hộ Lương Cao Quý ở khu Cầu. Các hành vi này vi phạm quy định tại điểm C, Khoản 1, Điều 13 Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Về việc phòng, chống cháy nổ: Thời điểm thanh tra không có thành viên nào được cấp giấy chứng nhận kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định về thực hiện kiểm định thiết bị đo đếm điện (số công tơ 281 cái) có kết quả kiểm định thiếu hợp đồng thẩm định, biên bản nghiệm thu.

Năm 2019, số công tơ kiểm định (định kỳ) HTX không lập biên bản treo tháo chốt số với chủ sử dụng theo quy định tại Điều 47 Thông tư 42/2015/TT-BCT của Bộ Công thương là 468 cái. Có trường hợp biên bản treo tháo xổ số được ký khống vào vị trí hộ sử dụng điện.

Về kết quả hoạt động kinh doanh mua bán điện và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Thanh tra tỉnh Phú Thọ chỉ rõ một số chi phí mua vật tư công cụ dụng cụ để thay thế sửa chữa theo kế hoạch của đơn vị chưa hạch toán đúng theo nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho.

Về công tác quản lý tài sản và đầu tư mua sắm sửa chữa tài sản việc trích khấu hao với lưới điện Rell II: Thanh tra tỉnh Phú Thọ cho biết theo báo cáo của đơn vị năm 2017, HTX cùng nhân dân đầu tư đường điện hạ thế sau (Rell II) gồm 46 cột khoảng 1,6km, giá trị ước tính 125 triệu đồng, tuy nhiên đơn vị chưa tổng hợp kinh phí hạch toán vào sổ kế toán, không có hóa đơn tài liệu có liên quan về giá trị đã đầu tư.

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, HTX chưa xây dựng kế hoạch lộ trình cải tạo nâng cấp các đường dây trạm biến áp truyền tải và phân phối điện hiện có của từng năm.

Được biết, vào tháng 2/2020, người dân ở xã Thạch Khoán đồng loạt phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến trong khi nhu cầu và thiết bị của họ không tăng thêm. Bên cạnh đó, người dân cũng tố HTX Thạch Khoán hoạt động bất minh, mập mờ trong việc kinh doanh mua, bán điện. Vì vậy, người dân đã nhiều lần gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng huyện Thanh Sơn đề nghị chuyển việc kinh doanh điện về ngành điện.

Trước những khiếu nại của người dân, vào tháng 5/2020, tại trụ sở UBND xã Thạch Khoán đã diễn ra buổi đối thoại với sự có mặt của đại diện Sở Công thương Phú Thọ, UBND huyện Thanh Sơn, Công ty Điện lực Phú Thọ. Tại đây, nhiều vấn đề người dân đưa ra vẫn không được HTX Thạch Khoán và UBND xã Thạch Khoán trả lời thấu đáo.

Và họ cũng chờ đợi việc khắc phục sai phạm từ các bên liên quan để sớm được mua điện của ngành điện.

Đề nghị xử lý vi phạm

Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị Sở Công thương Phú Thọ lập biên bản xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm.

Chỉ đạo việc bàn giao tài sản lưới điện thoại áp nông thôn xã Thạch Khoán sang ngành điện quản lý bán lẻ đến các hộ theo quy định của Nhà nước, không làm gián đoạn việc sử dụng điện của các hộ dân trong xã.

Đối với những vi phạm liên quan đến việc thu tiền sử dụng điện, yêu cầu HTX Thạch Khoán phải thoái trả lại cho người dân khoản tiền đã thu sai quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài chính Phú Thọ chủ trì việc xác định giá trị tài sản để phục vụ việc giao nhận lưới điện theo quy định.

Đối với Công ty Điện lực Phú Thọ, chỉ đạo Điện lực Thanh Thủy thực hiện tiếp nhận với điện áp nông thôn theo quy định của pháp luật. Đồng thời tạo điều kiện để HTX Thạch Khoán có thời gian giải quyết công nợ do một số hộ dân chưa thanh toán tiền điện cho HTX.

Yêu cầu HTX Thạch Khoán nghiêm túc chấp hành biện pháp xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các vi phạm đã nêu trong kết luận, khẩn trương khắc phục các sai phạm và giải quyết dứt điểm các tồn tại với các hợp đồng sử dụng điện.

Nam Dũng