Theo kết luận thanh tra, Ban QLDA CTGT đã có sai phạm trong việc chấp hành chế độ kế toán. Cụ thể, kế toán không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, để tình trạng sai phạm diễn ra nhiều năm về chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, bảo quản, lưu trữ tài liệu không thực hiện đúng theo quy định Luật Kế toán năm 2003…

Qua thanh tra, phát hiện nhiều trường hợp chứng từ kế toán bị tẩy xóa, sửa chữa ngày tháng, nội dung, số liệu trên chứng từ kế toán, hạch toán không đúng chứng từ gốc… Sổ kế toán mở không đầy đủ, không theo mẫu sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết theo chế độ kế toán Ban QLDA CTGT áp dụng…

Báo cáo tài chính hàng năm được lập không đầy đủ biểu mẫu theo chế độ kế toán mà Ban QLDA CTGT áp dụng, còn nhiều trường hợp không được ký tên đầy đủ theo chức danh quy định trên biểu, vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 30 Luật Kế toán năm 2003.

Thực hiện không đúng quy định công tác bàn giao tài chính Ban QLDA CTGT. Cụ thể là năm 2009 giữa ông Lê Minh và ông Phạm Văn Cảnh, năm 2012 giữa ông Phạm Văn Cảnh và ông Trần Thiện Trúc; Không tiến hành lập biên bản bàn giao về toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, tài liệu kế toán khi sáp nhập là không đúng quy định tại Điều 45, Mục 6 Luật Kế toán năm 2003…

Ngoài ra, qua thanh tra còn phát hiện Ban QLDA CTGT không đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ và xử lý vi phạm hợp đồng thi công; không thực hiện các biện pháp thuộc thẩm quyền để thu tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nên khi cắt hợp đồng không thu hồi được số tiền tạm ứng, thanh toán là hơn 6,83 tỷ đồng. Số tiền này khó có khả năng thu hồi vì các doanh nghiệp trên không còn hoạt động, hoặc còn hoạt động nhưng ban lãnh đạo đã thay đổi, tình hình tài chính khó khăn. Đặc biệt có trường hợp đã có chủ trương cắt hợp đồng vẫn thanh toán cho nhà thầu thi công với số tiền 209 triệu đồng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước…

Đáng chú ý, ông Phạm Văn Cảnh với vai trò Giám đốc Ban QLDA CTGT (giai đoạn 15/5/2009 - 31/5/2012) còn cho mượn, tạm ứng vốn thi công từ tiền gửi bảo hiểm công trình số tiền 2 tỷ đồng, trong khi UBND tỉnh không có chủ trương. Sử dụng tiền gửi của hộ ông Lê Văn Nhung để bù vào số tiền cho mượn 2 tỷ đồng là không đúng quy định.

Ban QLDA CTGT không mở sổ kế toán theo dõi tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, dẫn đến việc chậm hoàn trả số tiền vào tài khoàn tiền gửi cho hộ ông Lê Văn Nhung với thời gian dài (từ tháng 5/2010 đến tháng 8/2011), làm thiệt hại ngân sách số tiền hơn 121 triệu đồng (thực chất đây là khoản tiền phải thu về ngân sách)…

Việc Ban QLDA CTGT lập quỹ từ các khoản: Lập dự án, thiết kế công trình các nhà thầu thuê, trích phụ cấp kiêm nhiệm tiểu dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công nâng cấp Quốc lộ 50 và đường Hồ Chí Minh, các đơn vị thi công ủng hộ, thu hoàn ứng giao thông nông thôn. Tất cả các nguồn trên để ngoài sổ kế toán, không công khai, minh bạch trong việc thu chi, là thực hiện không đúng theo quy định của Luật Kế toán 2003…

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra bà Trương Thị Thúy Kiều - Kế toán Trưởng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về các sai phạm trong thời kỳ thanh tra (trừ giai đoạn nghỉ hậu sản); ông Phan Văn Lập - kế toán vốn doanh nghiệp, phải chịu trách nhiệm trong việc chi làm thêm giờ từ công tác tư vấn đấu thầu không có chứng từ gốc với số tiền hơn 184 triệu đồng, hạch toán ghi sổ dư đầu kỳ xin điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương đã trả cho Công ty Hải Sơn - Tân Đô không chứng minh được chứng từ làm căn cứ hạch toán số tiền hơn 53 triệu đồng, chịu trách nhiệm về các sai phạm khác có liên quan đến công tác kế toán.

Bà Mai Thị Thu Hà - kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm trong các sai phạm như thu chi tiền mặt, tiền gửi kho bạc chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa; chứng từ không đầy đủ chữ ký, không có chứng từ gốc, không đầy đủ chứng từ gốc… Chi làm thêm giờ từ công tác tư vấn đấu thầu không có chứng từ gốc số tiền hơn 184 triệu đồng…

Bà Lê Thị Nhàn - thủ quỹ (giai đoạn từ năm 2007 đến tháng 3/2009 và năm 2014), phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong việc để chứng từ không đầy đủ chữ ký, không đóng dấu theo quy định, quản lý nguồn thu để ngoài sổ kế toán của đơn vị, có dấu hiệu lập quỹ trái phép tồn quỹ tại thời điểm ngày 12/3/2009 với số tiền hơn 572 triệu đồng; không thực hiện lập bản kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ vào cuối tháng và cuối quý theo quy định…

Bà Phan Thị Phúc Hảo - nguyên thủ quỹ (tháng 3/2009-2013), phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong việc chi làm thêm giờ từ công tác tư vấn đấu thầu không có chứng từ gốc với số tiền hơn 184 triệu đồng…

Trước những sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở GTVT kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Ban QLDA CTGT có sai phạm qua các thời kỳ; có hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với từng cá nhân ở bộ phận kế toán, thủ quỹ trong thời kỳ thanh tra.

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh tra, Sở GTVT đã tiến hành xử lý trách nhiệm bà Trương Thị Thúy Kiều - kế toán trưởng bằng hình thức cảnh cáo; Phan Văn Lập - kế toán vốn doanh nghiệp bằng hình thức khiển trách; Mai Thị Thu Hà - kế toán tổng hợp bằng hình thức khiển trách; Lê Thị Nhàn - nguyên thủ quỹ và bà Phan Thị Phúc Hảo - nguyên thủ quỹ bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm…

Đến nay, Ban QLDA CTGT đã bồi thường nộp ngân sách hơn 166 triệu đồng và giảm quyết toán chi phí đầu tư hơn 678 triệu đồng; đã thu hồi nộp ngân sách hơn 337 triệu đồng; còn 100 triệu đồng chưa thu hồi của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Bình Nam, hiện Ban QLDA CTGT đang tiếp tục thu hồi.

Riêng trường hợp ông Phạm Văn Cảnh, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT (từ tháng 6/2012 - 2014), nguyên Giám đốc Ban QLDA CTGT (5/2009 - 5/2012), nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thì vẫn chưa bị xử lý trách nhiệm liên quan tới các sai phạm nêu trên, mặc dù đã gần 1 năm trôi qua…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn