Việc thanh tra chuyên đề thực hiện pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đoàn thanh tra của Bộ Y tế triển khai từ ngày 3/10/2018 đến ngày 28/11/2018 ở 7 điểm gồm: Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương, Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân là Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Mỹ Phước, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương. 

Qua công tác thanh tra chuyên đề, ông Trần Quang Thông đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Y tế Bình Dương trong việc triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT tới các cấp và người dân.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực y tế còn một số tồn tại cần khắc phục như: Chưa thực hiện trách nhiệm đầu mối trong việc dự kiến phân bổ thẻ y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định. Việc thực hiện thanh tra chuyên ngành BHYT có nội dung chưa đáp ứng đúng thực hiện quy định về đối tượng, mức đóng và phương thức đóng của người tham gia BHYT; thực hiện quy định về mức hưởng BHYT; quy định về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT; quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh; thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT; giám định BHYT; quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa bảo hiểm xã hội với cơ sở y tế; quy định về thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa BHYT và người tham gia BHYT (quy định tại Khoản 3, Điều 17, Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Y tế).

Bên cạnh đó, tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được thanh tra vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Chưa có sự đồng bộ trong thảo luận chi tiết về các nội dung khám, chữa bệnh theo quy định… trong các hợp đồng khám chữa bệnh từ năm 2016 - 2017 giữa các cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương và các cơ sở khám, chữa bệnh. Chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh BHYT chưa đúng mẫu “bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú” và “bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú” ban hành theo Quyết định số 3455/QĐ-BHYT ngày 16/9/2013. Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dẫn đến việc liên thông thông tin khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm. Việc giám định tỷ lệ việc lấy mẫu chưa có sự tham gia đầy đủ của các cơ sở khám chữa bệnh, chưa đảm bảo mẫu khách quan… 

Tại buổi công bố kết luận, ông Ngô Tùng Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nhất trí với các nội dung trong quá trình làm việc cũng như những kết luận mà đoàn thanh tra đã góp ý, trên cơ sở đó Sở Y tế Bình Dương sẽ chỉ đạo các đơn vị khắc phục những thiếu sót trong thời gian tới.

Huyền Trang