Theo đó, Thanh tra tỉnh vừa ban hành Kết luận thanh tra số 392/KL-TTr việc chấp hành chính sách pháp luật, hiệu quả đầu tư các dự án chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Bắc Giang, giai đoạn 2013- 2017.

Qua rà soát, phân loại 14 dự án chợ và 2 trung tâm thương mại trên đia bàn thành phố, có 8 chợ do các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, kinh doanh khai thác, 3 chợ chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác, 3 chợ do UBND phường, xã quản lý.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, việc thực hiện quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại đến năm 2020 chưa đạt được theo phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Giang.

Đáng chú ý, hàng loạt chợ không chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể: Chợ Kế tại phường Dĩnh Kế do UBND phường Dĩnh Kế quản lý; Chợ Mỹ Độ do UBND phường Mỹ Độ quản lý; Chợ Đa Mai nằm tại phường Đa Mai do Hợp tác xã Thương mại và dịch vụ chợ Đa Mai quản lý; Chợ Song Khê do UBND xã Song Khê quản lý; Chợ Tiền Môn tại phường Lê Lợi. 

Ngoài việc thiếu sót trong phòng cháy chữa cháy, Thanh tra tỉnh còn chỉ rõ những tồn tại tại các dự án chợ khác: Chợ Cốc tại xã Dĩnh Trì do Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô quản lý chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Công thương không nhất trí xây dựng chợ mới theo đề xuất của nhà đầu tư; Chợ Quán Thành tại phường Xương Giang do Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Chợ Quán Thành quản lý còn thiếu giấy phép xây dựng tầng 3; Chợ Hòa Yên tại phường Xương Giang do Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại dịch vụ Phương Thanh quản lý chưa quyết toán giai đoạn 1, chưa đầu tư giai đoạn 2; Chợ Khu dân cư số 1 phường Ngô Quyền do Công ty TNHH Trần Luận quản lý còn nợ tiền thuê đất, không thành lập ban quản lý mà giao cho cá nhân quản lý chợ; Chợ Khu dân cư số 3 tại phường Trần Nguyên Hãn của Công ty TNHH Đầu tư 379 cũng không thành lập ban quản lý chợ mà công ty trực tiếp quản lý; Chợ Song Mai ở xã Song Mai do Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý, khai thác chợ Hải An chưa hoàn thành giai đoạn 2 do vướng mắc giải phóng mặt bằng; Chợ Kế ngoài thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy còn thiếu hồ sơ đất chợ, thiếu hồ sơ theo dõi thu chi tại chợ.

Kết luận thanh tra số 392/KL-TTr cũng chỉ rõ, trách nhiệm trong việc quản lý chưa tốt đối với chợ Kế và chợ Mỹ Độ thuộc về Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế và Chủ tịch UBND phường Mỹ Độ.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND TP Bắc Giang tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với chủ tịch và cán bộ liên quan tại UBND phường Mỹ Độ, UBND phường Dĩnh Kế giai đoạn 2013 - 2017.

Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND TP Bắc Giang chỉ đạo phòng kinh tế thành phố soát lại toàn bộ các dự án chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn, có văn bản báo cáo UBND tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch những dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị không có khả năng thực hiện, tránh tình trạng quy hoạch treo.

 Hoàng Long