Quản lý vốn, tài sản không hiệu quả

Kết quả thanh tra Cty IPC trong 2 năm (2016, 2017) về hoạt động sản xuất kinh doanh đã phát hiện nhiều sai phạm. Đặc biệt đã xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong tổ chức, hoạt động, quản lý cán bộ, chấp hành các quy định đi nước ngoài; công tác quản lý vốn, tài sản tài chính, quản lý công nợ, việc thực hiện các dự án đầu tư chưa đúng quy định của pháp luật…

Trong hoạt động kinh doanh, Thanh tra TP HCM đã xác định được nguồn thu được từ lợi nhuận và cổ tức được chia của các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn thu, đóng góp chính vào kết quả kinh doanh năm 2016, 2017 (năm 2016 là 761,28 tỷ đồng/952,18 tỷ đồng; năm 2017 là 576,2 tỷ đồng/799,19 tỷ đồng).

Hoạt động kinh doanh trực tiếp của Cty IPC là kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng thì kết quả lại ở mức trung bình, hiệu quả không đáng kể, chiếm tỷ lệ thấp trong tổng nguồn thu. Năm 2016, doanh thu lĩnh vực này chỉ đạt 107,04 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 11,24%), năm 2017 đạt 59,4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 7,43%). Tuy có doanh thu nhưng lợi nhuận lại không đáng kể vì công ty quản lý chi phí chưa hiệu quả, chi phí ở mức quá cao so với doanh thu. Điển hình là năm 2017, hoạt động cho thuê mặt bằng và bán nền dự án kinh doanh bị lỗ do chi phí quản lý doanh nghiệp bằng 147% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh thu chỉ được hơn 59,4 tỷ đồng nhưng chi phi quản lý doanh nghiệp lại hơn 87 tỷ đồng).

Đáng chú ý, qua thanh tra còn cho thấy việc giao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của năm sau thấp hơn năm trước, nhưng Công ty IPC lại thực hiện không đạt so với kế hoạch và thực hiện năm sau thấp hơn năm trước. Điều này thể hiện công tác quản lý điều hành của công ty không hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận đều giảm dần.

Sử dụng đất không đúng mục đích, thu hơn 149 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cty IPC, tổng doanh thu cho thuê văn phòng tại tòa nhà trụ sở công ty từ năm 2010 tới năm 2017 là hơn 149 tỷ đồng. Hiện nay có 81 đơn vị đang thuê làm văn phòng. Riêng năm 2016, doanh thu đạt hơn 32,5 tỷ đồng nhưng chi phí lại ở mức rất cao với hơn 26,5 tỷ đồng, năm 2017 doanh thu đạt hơn 40,8 tỷ đồng, chi phí là hơn 25,4 tỷ đồng.

Về nguồn gốc sử dụng đất của trụ sở công ty, năm 2008 UBND TP có quyết định giao đất cho công ty để đầu tư trụ sở văn phòng làm việc cho Cty IPC và các đơn vị thành viên. Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với diện tích thuê là 7.547m2. Như vậy, Cty IPC cho các đơn vị ngoài thuê làm văn phòng là không đúng mục đích sử dụng theo quyết định của UBND TP. Việc hòa nhập doanh thu từ cho thuê mặt bằng vào hoạt động tài chính chung của đơn vị khi chưa báo cáo và được sự chấp thuận của UBND TP cần được hạch toán riêng và báo cáo UBND TP về việc quản lý, sử dụng khoản doanh thu này.

Điều khiến dư luận băn khoăn là mặc dù kết luận thanh tra đã chỉ ra việc Cty IPC cho thuê lại văn phòng là sử dụng không đúng mục đích, tổng số tiền thu được từ việc cho thuê văn phòng trái quy định từ năm 2010 tới năm 2017 là hơn 149 tỷ đồng, tuy nhiên lại không thấy chỉ ra hướng xử lý với số tiền149 tỷ đồng trên? Bên cạnh đó, theo kết luận thanh tra thì doanh thu từ việc cho thuê văn phòng đạt cao nhưng lợi nhuận lại ở mức thấp, vì sao không được làm rõ nguyên nhân trong các nội dung mà  kết luận thanh tra đã nêu ra?

Thu hồi hơn 684 tỷ đồng  

Theo quy định hiện hành, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ được nộp về ngân sách Nhà nước, không sử dụng lợi nhuận còn lại để tăng vốn điều lệ. Theo kết luận thanh tra, khoản lợi nhuận sau phân phối các năm trước còn lại tới thời điểm ngày 31/12/2017 của Cty IPC có căn cứ để xác định là hơn 684 tỷ đồng. Số tiền này, Cty IPC chưa nộp vào ngân sách mà xin giữ lại để tăng vốn điều lệ của công ty. Riêng khoản lợi nhuận còn lại tại số dư đầu kỳ năm 2013 là hơn 48 tỷ đổng chưa đủ cơ sở xác định, nguyên do phía công ty chưa cung cấp được chứng từ chứng minh.

Trong quá trình thanh tra, Cty IPC đã thống nhất với đoàn thanh tra sẽ nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP để chuyển về ngân sách Nhà nước khoản lợi nhuận sau phân phối còn lại của các năm trước là hơn 684 tỷ đồng. Riêng khoản lợi nhuận hơn 48 tỷ đồng nêu trên, Cty IPC cho biết sẽ tiếp tục cung cấp chứng từ để làm rõ.

Được biết, ngày 31/7/2018, Thanh tra TP đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 684 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP để chuyển về ngân sách Nhà nước theo quy định.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn - Cảnh Nhật