Chi không thường xuyên vượt so với dự toán

Kết luận cho thấy, việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thanh toán chưa khoa học, chứng từ chi thường xuyên được lưu trữ chung với chứng từ các nguồn kinh phí khác.

Kiểm tra chứng từ thanh toán cho thấy, một số khoản chi chưa đảm bảo thủ tục theo quy định như: Chi làm thêm giờ không có đề xuất, nội dung làm thêm giờ, chi tiền sinh hoạt phí tham gia các lớp bồi dưỡng chưa đảm bảo theo đúng quy định.

Một số nhiệm vụ chi không thường xuyên được quyết toán vượt so với dự toán được duyệt. Để bù vào kinh phí vượt so với dự toán, đơn vị đã sử dụng kinh phí còn thừa, không sử dụng hết hoặc không sử dụng ở một số nhiệm vụ chi không thường xuyên khác để thanh toán.

Qua kiểm tra chứng từ, nội dung chi trả chưa bảo đảm về mặt thủ tục, nội dung thanh toán chưa rõ ràng.

Theo Thanh tra tỉnh, trong 3 năm 2013 - 2016, Hội Nông dân tỉnh làm chủ đầu tư 3 công trình sửa chữa đã được phê duyệt quyết toán với tổng số tiền 830 triệu đồng. Trong quá trình quyết toán công trình, chủ đầu tư đã nghiệm thu vượt so với thực tế thi công hạng mục "sơn, sửa phần nội thất", dẫn đến thanh toán, quyết toán vượt số tiền trên 17,1 triệu đồng cho đơn vị thi công là Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng Long Giang.

Phê duyệt dự án vốn vay không đúng thẩm quyền

Tại các đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chi thanh toán tiếp khách chưa thể hiện rõ nội dung về đối tượng được tiếp. Thanh toán làm thêm ngoài giờ không có giấy tờ đề xuất về thời gian và nội dung làm thêm. Chi theo dõi chi tiết các nguồn quỹ của cơ quan, dẫn đến việc sử dụng quỹ chưa rõ ràng.

Mặt khác, còn một số nội dung chi thanh toán không đúng quy định, Trung tâm đã chi khoán công tác phí cho giám đốc và kế toán trong khi hai chức danh này được UBND tỉnh giao kinh phí thường xuyên tại Hội Nông dân tỉnh. Một số khoản chi thêm liên quan đến hoạt động đào tạo nghề lao động nông dân chưa đảm bảo thủ tục theo quy định, hạch toán và nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp, chứng từ thanh toán xăng xe chưa rõ ràng...

Đối với kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm trích khấu hao tài sản chưa đầy đủ theo quy định; hợp đồng thuê giáo viên giảng các lớp đào tạo không thể hiện chuyên môn nghề nghiệp, đơn vị công tác của giáo viên. Sau khi trừ chi phí các lớp đào tạo, số tiền còn lại trong 3 năm là trên 50,6 triệu đồng, Trung tâm chưa kê khai và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định.

Kiểm tra tình hình quản lý các nguồn vốn cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong 3 năm 2013 - 2016 cho thấy, quyết định phê duyệt dự án vốn vay đối với nguồn T.Ư ủy thác thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi có quyết định của Ban Thường vụ Hội T.Ư, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ký quyết định khác phê duyệt dự án vay vốn không cần thiết và không đúng thẩm quyền. Sau khi có quyết định phê duyệt dự án vay vốn, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh lập hội đồng vay vốn hoặc ký hợp đồng ủy thác toàn phần cho Hội Nông dân cấp huyện trực tiếp cho vay đến người vay. Việc ký hợp đồng cho Hội Nông dân cấp huyện vay vốn là không đúng đối tượng được vay vốn theo quy định.

Cho vay không đúng đối tượng

Kiểm tra một số hồ sơ dự án cho vay do Ban Điều hành Quỹ cung cấp cho thấy, thông tin tại biên bản giải ngân chưa đầy đủ theo quy định. Khi phát tiền vay, thủ quỹ chưa kiểm tra, đối chiếu đầy đủ chữ ký của người vay ở các chứng từ trong hồ sơ nên chưa đảm bảo sự thống nhất, thậm chí có trường hợp tại hồ sơ vay thì điểm chỉ nhưng tại biên bản giải ngân vốn thì ký nhận; cho người khác nhận tiền thay cho người vay khi giải ngân vốn nhưng không có giấy ủy quyền; giải ngân không đúng đối tượng theo dự án vay vốn đã được phê duyệt.

Thanh tra 8/52 dự án đang thực hiện cho vay cho thấy, còn một số trường hợp cho vay không đúng đối tượng, người vay không phải là hội viên, người vay sử dụng vốn không đúng mục đích của dự án, giải ngân cho người không nằm trong hồ sơ phê duyệt dự án cho vay.

Kết luận cũng chỉ ra, tình hình thu và sử dụng phí cho vay còn một số sai sót: Trích lập quỹ dự phòng năm 2014 và năm 2015 chưa đầy đủ theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Ban Thường vụ T.Ư Hội; thanh toán tiền phụ cấp tham gia chỉ đạo, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 1 số cán bộ Hội nhưng không có quyết định phân công tham gia chỉ đạo, quản lý Quỹ của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Ban Thường vụ T.Ư Hội...

Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm kết luận, có biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục đối với sai phạm trong công tác quản lý, xử lý ngân sách và các nguồn thu khác; kiểm tra và rà soát lại toàn bộ dự án vay vốn đang triển khai chưa thu hồi vốn để chấn chỉnh và xử lý theo quy định; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, vi phạm.

Thái Hải