Đây là những sai phạm được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra khi thanh tra 4 đơn vị: BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Y Hà Nội và ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh.

“Ưu ái” cho doanh nghiệp trúng thầu

Tiến hành thanh tra, TTCP phát hiện, trong quản lý sử dụng tài sản, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ chưa xây dựng quy chế quản lý tài sản, những tài sản cố định mua mới, điều chuyển, sửa chữa lớn chưa được lập hồ sơ tài sản, thẻ tài sản theo quy định.

Đơn vị này cũng chưa thực hiện báo cáo kê khai tài sản Nhà nước, chưa thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và công khai việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

BV ký hợp đồng với công ty cung cấp xuất ăn và căng tin trong 5 năm (từ 2014-2019), nhưng không thực hiện đấu giá cho thuê. Việc làm này không đúng với quy định của Bộ Tài chính.

Giai đoạn 2013-2016, cả 4 đơn vị được thanh tra và các BV trực thuộc trường được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu triển khai thực hiện mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác suất một số gói thầu mua sắm trang thiết bị tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Trường ĐH Y dược Cần Thơ, phát hiện 2 đơn vị này đã không tiến hành đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn thầu theo quy định.

BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện thiếu quy trình mua sắm trực tiếp, quy định tại Thông tư 68/2012 của Bộ Tài chính; có 7 hợp đồng cung cấp thiết bị y tế bị chậm hợp đồng, nhưng chưa được BV làm rõ lý do vì sao chậm.

Đáng nói, dự án đầu tư mua sắm hệ thống cộng hưởng từ do Trường ĐH Y dược Cần Thơ lập, có tổng mức đầu tư chênh cao 350 triệu đồng so với giá thấp nhất của 3 báo giá.

Trong quá trình tổ chức đấu thầu, trường đã “ưu ái” cho 1 doanh nghiệp trúng thầu. Qua kiểm tra, TTCP phát hiện, có một số tiêu chí, tổ chuyên gia chấm thầu chưa chính xác. Khi chấm đúng theo hồ sơ dự thầu thì lại là 1 doanh nghiệp khác trúng thầu.

Ngoài ra, TTCP cũng phát hiện, trường đã thay đổi một số thông số kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu so với đề án của trường được Bộ Y tế phê duyệt.

Không đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu

Về mua sắm thuốc, giai đoạn 2013-2016, cả 4 đơn vị và các BV trực thuộc được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu triển khai thực hiện mua sắm thuốc.

Tuy nhiên, kiểm tra quy trình đấu thầu thuốc, TTCP chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm tại các đơn vị. Tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, việc xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm thuốc chưa sát với thực tế sử dụng của BV, tỷ lệ thực tế thực hiện sử dụng thuốc so với kế hoạch được duyệt và giá trị hợp đồng theo các năm thấp.

BV không tiến hành đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa thực hiện việc báo cáo Bộ Y tế về kết quả đấu thầu thuốc; thực hiện thiếu quy trình mua sắm trực tiếp theo quy định.

BV thuộc Trường ĐH Y dược Cần Thơ cũng không tiến hành đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Năm 2013, có 1 gói thầu BV không thực hiện quy trình mua sắm trực tiếp.

Tại BV thuộc Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh, do BV xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc chưa sát và số lượng bệnh nhân tăng cao, nên trong giai đoạn 2013-2016, trường đã phê duyệt một số danh mục mua sắm thuốc theo hình thức mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu rút gọn để BV thực hiện mua sắm thuốc phục vụ khám chữa bệnh.

TTCP cũng chỉ rõ, giai đoạn 2013-2016, 4 đơn vị và các BV trực thuộc được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu triển khai thực hiện mua sắm vật tư y tế, vật tư tiêu hao.

Qua kiểm tra việc xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, TTCP phát hiện, đơn vị thực hiện chưa sát với thực tế sử dụng tại BV, tỷ lệ thực tế sử dụng vật tư y tế, vật tư tiêu hao so với kế hoạch được duyệt và giá trị hợp đồng theo các năm thấp.

BV cũng không tiến hành đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; xây dựng giá gói thầu thông qua việc tham khảo 3 báo giá của các doanh nghiệp có khả năng cung cấp vật tư y tế (được Bộ Y tế phê duyệt) chưa sát thực tế, nên có một số vật tư y tế có giá trị trúng thầu thấp hơn nhiều so với giá kế hoạch (năm 2013 giảm 57,3% của 71 mặt hàng; năm 2014 giảm 21,8% của 79 mặt hàng). Cá biệt, có một số gói thầu không thực hiện quy trình mua sắm trực tiếp như quy định của Bộ Tài chính.

Vi phạm này cũng xảy ra tại BV thuộc Trường ĐH Y dược Cần Thơ. BV này không tiến hành đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; có 1 gói thầu BV không thực hiện quy trình mua sắm trực tiếp.

Với hàng loạt sai phạm được phát hiện qua thanh tra, TTCP kiến nghị, Bộ Y tế yêu cầu 4 đơn vị trực thuộc chấn chỉnh công tác quản lý, đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu và cấp phó liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm…

Hải Hà