Vi phạm từ Thông tư, Nghị định cho đến Luật Đất đai

Dự án có diện tích sử dụng đất 10.158,5m2 với tổng mức đầu tư 1.968.649 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án từ quý I/2006 đến quý IV/2012. Tại thời điểm thanh tra, dự án đã xây dựng xong phần thô, đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình, chậm 4 năm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Hiện công trình đã xây dựng 2 tòa: tòa chung cư 2.454m2; tòa văn phòng thương mại 2.094m2.

Theo kết luận thanh tra mới được TTCP ban hành, trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch, Chủ đầu tư đã thay đổi mục đích và công năng sử dụng từ thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng với diện tích 1.438,5m2 đã được phê duyệt sang giao đất có thu tiền sử dụng đất xây dựng căn hộ chung cư để bán. Mặc dù đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, nhưng chưa được UBND TP Hà Nội cho phép điều chỉnh dự án đầu tư và chuyển mục đích sử dụng đất, chưa xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất bổ sung. Điều này là vi phạm Khoản 1 Điều 6, Khoản 3 Điều 12 và Điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013.

Đối với phần diện tích xây dựng 2.094m2 khu văn phòng, thương mại, UBND TP xác định tiền sử dụng đất trả tiền hàng năm, không xác định theo chỉ tiêu quy hoạch theo phương pháp thặng dư. Việc này là vi phạm Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật tại Văn bản số 296/HDXD-QLTK ngày 14/3/2016 và chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với diện tích sàn khu văn phòng tháp A vượt 4.218m2 và diện tích khu căn hộ tháp B vượt 4.736m2 so với Phương án kiến trúc được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận điều chỉnh tại Văn bản 4082/QHKT-P1 ngày 2/10/2014, vi phạm Khoản 3 Điều 23 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Trên cơ sở giải trình của chủ đầu tư, căn cứ hồ sơ kỹ thuật và thực tế sử dụng đất, Thông tư 36/2014/TT-BTMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương pháp xác định giá đất. Đoàn Thanh tra áp dụng phương pháp thặng dư để tạm xác định tiền sử dụng đất bổ sung đối với diện tích 1.438,5m2 xây dựng căn hộ chung cư để bán và 2.094m2 xây dựng khu văn phòng, thương mại theo chỉ tiêu quy hoạch (trong đó bao gồm cả 4 tầng cây xanh để sử dụng vào mục đích văn phòng, dịch vụ công cộng và một phần căn hộ ở), với tổng số tiền 403.309,31 triệu đồng. Như vậy, số tiền chủ đầu tư phải nộp bổ sung tạm tính là 361.572,88 triệu đồng (403.309,31 triệu đồng - 41.736,43 triệu đồng chủ đầu tư đã tự nộp ngân sách Nhà nước ngày 25/12/2015).

“Trách nhiệm đối với sai phạm nêu trên thuộc UBND TP Hà Nội; các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND quận Cầu Giấy, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng và chủ đầu tư dự án”, kết luận nêu rõ.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân qua các thời kỳ

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, rà soát cụ thể để xác định bổ sung tiền sử dụng đất đối với các dự án do chủ đầu tư xây dựng sai quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng không đúng công năng, mục đích; tính chưa đúng về tiền sử dụng đất các chủ đầu tư phải nộp; thu về ngân sách Nhà nước.

Kiến nghị trên được lưu ý một số dự án, trong đó có Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ để bán và cho thuê 302 Cầu Giấy. Cụ thể, việc tính tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích 1.438,5m2 xây dựng căn hộ chung cư để bán và 2.094m2 xây dựng khu văn phòng, thương mại theo chỉ tiêu quy hoạch (trong đó bao gồm cả 4 tầng cây xanh) do chủ đầu tư đã thay đổi mục đích sử dụng đất từ thuê trả tiền  hàng năm sang giao có thu tiền sử dụng đất; tính tiền thuê đất đối với diện tích sân vườn và toàn bộ tầng hầm mở rộng; điều chỉnh quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Về xử lý kinh tế, TTCP kiến nghị thu hồi số tiền 361.572,88 triệu đồng, tiền sử dụng đất do chủ đầu tư tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 1.438,5m2 và tiền sử dụng đất khu văn phòng, thương mại 2.094m2 do xác định chưa đúng quy định của Dự án 302 Cầu Giấy.

TTCP cũng kiến nghị, Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thẩm định thiết kế kỹ thuật vượt diện tích sàn xây dựng không phù hợp với phương án kiến trúc được chấp thuận với Dự án 302 Cầu Giấy.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân qua các thời kỳ; chỉ đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chậm phát hiện xử lý sai phạm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Tràng An