Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa ban hành Kết luận thanh tra về Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Thanh Hóa. 

Các mô hình trồng trọt đã tạo được bước đột phá trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như mô hình trồng nấm, ổi tứ quý, dược liệu, trồng hoa… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Các mô hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm đã làm thay đổi tập quán, kỹ thuật chăn nuôi của người dân, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 

Cơ quan thanh tra đã kiểm tra, xác minh xác suất 15 mô hình sản xuất nông nghiệp tại 8 xã Quảng Đông, Quảng Phú, Hoằng Cát, Hoằng Đại, Hoằng Quang, Hoằng Anh, Thiệu Vân, Thiệu Khánh. Qua kiểm tra và theo báo cáo của các hộ tham gia thực hiện dự án cơ bản được thụ hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ mô hình theo quy định.

Các mô hình chăn nuôi ở TP Thanh Hóa còn mắc một số khuyết điểm, vi phạm. Ảnh: VT

Tuy nhiên, các mô hình không được cơ quan chuyên môn của TP Thanh Hóa thẩm định bằng văn bản trước khi thực hiện. Việc UBND TP Thanh Hóa không giao cho cơ quan chuyên môn việc thẩm định các mô hình là chưa phù hợp quy định tại Văn bản hướng dẫn số 14887/HDLN-SNN&PTNN-TC ngày 13/8/2012.

Mô hình trang trại tổng hợp tại xã Thiệu Vân thanh toán tiền mua thuốc thú y thức ăn gia súc vượt mức quy định. 

Một số xã khi lập hồ sơ thanh toán còn thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo thủ tục quy định, thiếu chỉ định thầu, báo giá, hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, việc mua con giống chỉ có giấy viết tay…

Từ những sai phạm nói trên, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã quy trách nhiệm chưa thẩm định mô hình thuộc về Phòng Kinh tế trong công tác tham mưu triển khai thực hiện dự án; khuyết điểm tồn tại liên quan đến việc chi vượt định mức chế độ quy định, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã Thiệu Vân; khuyết điểm liên quan đến việc lập hồ sơ thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định thuộc về Chủ tịch UBND và kế toán các xã Hoằng Đại, Đông Lĩnh, Quảng Phú, Hoằng Anh, Quảng Cát, Thiệu Khánh, Hoằng Quang.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các Chủ tịch, kế toán các xã có mô hình nói trên. 

Hiện nay, mặc dù đã quá thời điểm kiểm điểm nhưng UBND TP Thanh Hóa vẫn chưa có kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như thông báo.

Văn Thanh