Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kê khai thiếu hơn 88,5 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân năm 2016 kê khai thiếu hơn 95,4 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Cty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương.

Sai phạm của doanh nghiệp được phát hiện qua công tác thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Lê Phương