Kết luận chỉ ra, đến thời điểm thanh tra còn 3 công trình Công ty chưa kê khai đầy đủ doanh thu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đúng thời điểm nghiệm thu, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định tại Khoản 5, Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Công trình đường Mỹ Yên, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, La Bằng, Phú Xuyên, huyện Đại Từ đã hoàn thành khối lượng xây lắp, đưa vào sử dụng ngày 10/8/2011 nhưng chưa kê khai đầy đủ doanh thu là 272,7 triệu  đồng, thuế GTGT là 27,7 triệu đồng.

 Công trình xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông, đoạn Km0 - Km3+500 và tuyến nhánh 1 thuộc Dự án đường Mỹ Yên - Khôi Kỳ - Hoàng Nông - La Bằng - Phú Xuyên huyện Đại Từ, đã hoàn thành khối lượng xây lắp đưa vào sử dụng ngày 10/10/2012 nhưng chưa kê khai đầy đủ doanh thu 1,8 tỷ đồng, thuế GTGT là 187,2 triệu đồng.

Công trình san nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông hạng mục bổ sung 2 tuyến nhánh thuộc dự án đường giao thông liên tỉnh Mỹ Yên - Khôi Kỳ Hoàng Nông - La Bằng - Phú Xuyên, huyện Đại Từ, đã hoàn thành khối lượng xây lắp đưa vào sử dụng ngày 18/6/2015 nhưng chưa kê khai đầy đủ doanh thu là 254,7 triệu đồng, thuế GTGT là 25 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế GTGT Công ty phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 239,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kiểm tra khối lượng mời thầu, khối lượng trúng thầu so với khối lượng trên bản vẽ thiết kế thi công đã được thẩm định phê duyệt; kiểm tra khối lượng nghiệm thu giữa chủ đầu tư và nhà thầu để thanh quyết toán vốn, cho thấy, Công ty chưa thực hiện nộp thuế tài nguyên, phí môi trường theo quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Quyết định số 13/2016/UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên môi trường năm 2016 với số tiền gần 17 triệu đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi số tiền 256,8 đồng do chưa kê khai đầy đủ thuế GTGT, thuế tài nguyên và phí môi trường của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

Bảo Anh