Không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất

Công ty TNHH Tân Thanh 24h nguyên là Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình với ngành, nghề kinh doanh là dịch vụ bán hàng trực tuyến, dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ giao nhận hàng hóa; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; gia công các loại sản phẩm Inox, sắt, sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện dân dụng.

Kết luận chỉ ra, Công ty TNHH Tân Thanh 24h được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2875/QĐ-UB-KT ngày 31/12/2002 để xây dựng Văn phòng giao dịch, cửa hàng mua bán và giới thiệu sản phẩm tại cửa khẩu Tân Thanh với tổng diện tích 570m2 thuộc một phần lô đất D6 bản đồ quy hoạch cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, thời hạn thuê đất đến ngày 31/12/2032. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện thủ tục ký Hợp đồng thuê đất, kê khai đăng ký quyền sử dụng đất tại UBND xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặt khác, sau khi chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình sang Công ty TNHH Tân Thanh 24h, Công ty chưa lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo quy định. Đây là hành vi không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 107 Luật Đất đai 2003.

Bên cạnh đó, Công ty sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất được UBND tỉnh cho thuê (Văn phòng giao dịch, cửa hàng mua bán và giới thiệu sản phẩm) mà cho các cá nhân người Trung Quốc thuê tài sản trên đất (thuê các ki ốt và các gian phòng). Công ty chỉ sử dụng các gian phòng tại tầng 2 của khu nhà 1 và khu nhà 2 với diện tích 140 m2 để làm địa điểm làm việc, phòng kho và địa điểm sinh hoạt. Tại thời điểm thanh tra, Công ty đang cho 7 cá nhân người Trung Quốc thuê các gian phòng để sử dụng làm địa điểm kinh doanh, nhà kho và có lập hợp đồng cho thuê Văn phòng từ năm 2010.

Kết luận cũng chỉ ra, từ khi được UBND tỉnh cho thuê đất đến nay, Công ty chưa ký Hợp đồng thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc Công ty cho thuê các gian ki ốt tính từ thời điểm Luật Đất đai 2013 đến nay là vi phạm quy định tại Điều 175 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 24 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CT của Chính phủ.

Nhiều hạng mục xây dựng sai so với giấy phép xây dựng

Đối chiếu kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng với Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế Công trình đã được Sở Xây dựng phê duyệt cho thấy:

Hạng mục nhà trưng bày, văn phòng đại diện Công ty xây dựng không đúng Giấy phép xây dựng: Theo thiết kế công trình có 2 tầng, trong đó tầng 1 và tầng 2 có 4 phòng nhưng thực tế Công ty xây dựng tầng 1 có 3 phòng và tầng 2 xây dựng 2 phòng.

Mặt khác, theo thiết kế các gian phòng đều có cầu thang thông tầng và không có ban công phía sau nhà, nhưng thực tế Công ty xây dựng riêng 1 cầu thang chung đi lên tầng 2 ở phía sau khu nhà và ban công. Kích thước xây dựng công trình không đúng Giấy phép xây dựng.

Hạng mục nhà kho Công ty xây dựng không đúng với Giấy phép xây dựng: Theo Giấy phép Công ty chỉ được xây dựng 1 nhà kho (kích thước 18,8m x 11m =  206,8m2 nhưng thực tế Công ty đã xây dựng 2 dãy nhà kho, mỗi dãy 5 phòng (mỗi phòng 20m2) với diện tích 200m2.

Hạng mục sàn bê tông Công ty xây dựng không đúng Giấy phép xây dựng. Theo Giấy phép, vị trí được thiết kế là sân bê tông, nhưng Công ty đã tự ý xây dựng thành ngôi nhà 2 tầng, mỗi tầng có 3 phòng, trên diện tích 63m2, mỗi phòng diện tích 20m2.

Tại thời điểm xây dựng, các sai phạm của Công ty như nêu trên phải được xử lý theo quy định. Tuy nhiên các sai phạm về xây dựng đã xảy ra từ năm 2010, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Mặt khác, khi Công ty xây dựng các công trình, Sở Xây dựng là cơ quan cấp Giấy phép xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh không kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý theo quy định dẫn đến việc xây dựng sai phép của Công ty không được xử lý kịp thời.

Tại thời điểm Thanh tra, Công ty TNHH Tân Thanh 24h không trực tiếp kinh doanh, bán hàng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp, không phát sinh việc kinh doanh các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh.

Kiến nghị thu nộp số tiền 376,7 triệu đồng

Việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính. Công ty chấp hành nộp tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Thông báo của cơ quan thuế, nhưng số tiền thuê đất đã nộp chưa đầy đủ theo quy định do từ khi được Nhà nước cho thuê đất đến nay, Công ty chưa ký Hợp đồng thuê đất để xác định lại đơn giá thuê đất sau khi hết thời kỳ ổn định đơn giá đầu tiên.

Qua thanh tra phát hiện Công ty có khoản thanh toán tiền mua ô tô (Phiếu chi tiền mặt số 45, ngày 29/9/2014, lý do chi: Tiền mua ô tô, số tiền 612 triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT). Việc Công ty mua ô tô thanh toán bằng tiền mặt là vi phạm chế độ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh kiến nghị, Công ty TNHH Tân Thanh 24h chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh; chấm dứt, hủy bỏ Hợp đồng cho thuê các gian phòng đối với các cá nhân người Trung Quốc, đưa đất vào quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

Thực hiện ngay việc đăng ký biến động đất đai do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH và ký Hợp đồng thuê đất sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Nộp lại cho Nhà nước số tiền 376,7 triệu đồng có được do cho thuê tài sản trên đất trái pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định sổ 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

Đối với các cơ quan, ban ngành liên quan đến những sai phạm, UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lýNhà nước do chưa làm tốt công tác kiểm tra để xử lý kịp thời những sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng đối với Công ty.   

Bảo Anh