Tại Kết luận thanh tra số 577/KL-TTrT về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) tại TTYT huyện Ba Bể giai đoạn 2016 - 2018 được Thanh tra tỉnh Bắc Kạn ban hành mới đây đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ kinh phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT) tại đơn vị này.

Kết luận thanh tra nêu rõ, TTYT huyện Ba Bể quản lý và sử dụng nguồn thu từ kinh phí KCB BHYT còn chưa chặt chẽ; quản lý, sử dụng các vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh BHYT chưa sát đúng với các định mức vật tư và hướng dẫn của các văn bản hiện hành.

Từ các lý do trên dẫn đến việc thẩm tra phê duyệt số liệu quyết toán nguồn BHYT cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đã từ chối thanh toán một số nội dung chi phí như các trường hợp xét nghiệm do bác sĩ ở các khoa chỉ định không phù hợp; DVKT ghi không đúng tên theo hướng dẫn; thẻ BHYT sai năm sinh, không có dữ liệu trong hệ thống theo dõi của ngành BHXH nên bị từ chối thanh toán; một số DVKT áp sai giá theo quy định…

Theo đó, năm 2016, kinh phí KCB BHYT của TTYT huyện Ba Bể bị từ chối thanh toán là gần 120 triệu đồng, trong đó có một số xét nghiệm đơn vị đề nghị thanh toán nhưng không có tên theo quy định, một số DVKT chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẻ BHYT sai năm sinh, hạn sử dụng và trùng chi phí.

Năm 2017, TTYT này có tổng số kinh phí KCB BHYT chưa được thanh toán gần 2.150 triệu đồng, trong đó có hơn 44,6 triệu đồng BHXH từ chối thanh toán và hơn 1.874 triệu đồng đang được BHXH kiểm tra, đối chiếu nên chưa được thanh toán.

Đáng chú ý, tại phần kinh phí TTYT bị từ chối thanh toán có chi phí DVKT chiếu tia hồng ngoại  phục hồi chức năng (bệnh án đông y) trong khi bác sỹ thực hiện DVKT này chưa có chứng chỉ hành nghề; bên cạnh đó, tại Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã có 01 Y sỹ y học cổ truyền (YHCT) trực tiếp khám và kê đơn thuốc YHCT phối hợp với thuốc tân dược, điều này chưa đúng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 5/1/2016 của Bộ Y tế.

Tại phần chi phí hơn 1.874 triệu đồng TTYT chưa được thanh toán gồm: Gần 918 triệu đồng chi phí sử dụng máy xét nghiệm do doanh nghiệp tặng cho đơn vị và hơn 956 triệu đồng chi phí tiền giường nội trú vượt quá 130% số giường kế hoạch; các phần kinh phí này đang được BHXH Việt Nam xem xét và hướng dẫn.

Năm 2018, tổng số kinh phí KCB BHYT TTYT chưa được thanh toán là hơn 428 triệu đồng. Gồm: 917.000 đồng bị từchối thanh toán cho những DVKT đặt sond bàng quang nằm trong quy trình của DVKT khác, tiêm bắp thịt trong điều trị nội trú; gần 292 triệu đồng định mức tiêu hao vật tư y tế cao hơn thực tế sử dụng là định mức vật tư y tế kết cấu trong DVKT; hơn 144,6 triệu đồng chi phí tiền giường nội trú vượt 130% số giường kế hoạch.

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã chỉ rõ trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Giám đốc TTYT huyện Ba Bể; trách nhiệm chính thuộc về các khoa, phòng chuyên môn, trạm Y tế và cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng đề nghị TTYT huyện Ba Bể tiến hành kiểm điểm, xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp bác sĩ chỉ định chưa đúng quy định, thiếu chỉ định, cán bộ được giao tổng hợp xử lý dữ liệu chưa chính xác, cán bộ y tế được phân công tổng hợp các dịch vụ cho người bệnh áp nhầm giá.

Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra TTYT huyện Ba Bể thực hiện các quy định của Bộ Y tế, xem xét kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo TTYT (thời kỳ 2016-2018) trong lãnh đạo, quản lý cán bộ, viên chức; giao BHXH tỉnh tăng cường nội dung giám định BHYT, kiểm tra thủ tục KCB BHYT, kiểm tra đánh giá việc điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế…

Trần Kiên