Công ty TNHH Mediphar USA bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính xuất bản sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biotin lô 010420; NSX: 06042020; HSD:060423 và Canxi Nano MDP lô 010121; NSX:09012021; HSD: 09012024 chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu. Vi phạm quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 1115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Thương mại Asiapharmacy bị xử phạt 25 triệu đồng do không theo dõi độ ổn định của sản phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 1115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Phương Anh