Chánh Thanh tra Sở VH&TT Trần Kim Chung cho biết: Trong năm 2021, Thanh tra Sở đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 47 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã xử phạt 17 triệu đồng, do 02 tổ chức đã vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan và 01 cá nhân đã vi phạm quy định về lĩnh vực thể dục thể thao và quảng cáo.

Ngoài ra, Thanh tra Sở còn tổ chức 52 buổi giám sát tại hơn 200 đơn vị, hoạt động tín ngưỡng, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và dịch vụ thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời, chấp hành quy định tạm ngừng kinh doanh để phòng, chống dịch Covid 19.

Thực hiện Quyết định số 2181/QĐ-UBND của UBND thành phố, Thanh tra Sở VH&TT đã tham gia 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính về phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố.

Qua công tác kiểm tra thực tế về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 tại cơ sở, các Tổ kiểm tra liên ngành đã phố hợp với UBND phường, xã và UBND các quận, huyện liên quan đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính hơn 800 triệu đồng, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, Sở VH&TT đã tiếp nhận 23 đơn phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, trong đó thuộc thẩm quyền Sở VH&TT giải quyết 17 đơn, 9 vụ việc; 06 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển đơn đến các đơn vị giải quyết theo đúng quy định. Đến nay, tất cả các đơn đều đã được các cơ quan đơn vị giải quyết dứt điểm không có đơn thư tồn đọng trên địa bàn.

Giám đốc Sở VH&TT Trần Thị Hoàng Mai cho biết: Năm 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Nhằm đảm bảo “mục tiêu kép" theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Nghị quyết 84/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Thanh tra Sở VH&TT đã thay đổi kế hoạch thanh tra, kiểm tra đúng lĩnh vực, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát tại các đơn vị cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

Năm 2022, Thanh tra Sở VH&TT tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt; thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, các cuộc thanh tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, xử lý nghiêm minh các vi phạm qua thanh tra phát hiện.

Đồng thời, thực hiện một số công việc đột xuất của UBND thành phố, lãnh đạo sở giao, báo chí phản ánh góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Kim Thành