Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Sơn Hòa.

Đối tượng thanh tra là UBND TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Sơn Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2022. Nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ.

Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

leftcenterrightdel
 Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Sông Cầu, huyện Sơn Hòa. Ảnh: Đình Sang

Đoàn Thanh tra gồm 9 người do ông Nguyễn Dư - Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ lập kế hoạch tiến hành thanh tra trình Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định pháp luật.

Đình Sang