Bà Nguyễn Thị Vân tại khu Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, Hải Dương khiếu nại Quyết định 2752/QĐ.UB ngày 27/10/1999 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giải quyết tranh chấp mốc giới đất ở giữa gia đình và gia đình bà Dương Thị Lư; không đồng ý với Kết luận Thanh tra số 723/XKT ngày 11/11/2003 của Thanh tra Hải Dương về xác minh vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân có nội dung liên quan đến việc đòi lại quyền sử dụng đối với 3 thửa đất ao của bố mẹ để lại. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tiếp, đối thoại về một số nội dung liên quan đến việc khiếu nại của bà về đất đai. 

Liên quan đến việc khiếu nại, kiến nghị của bà Vân, ngày 21/8/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 145/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trong đó nội dung lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức tiếp bà Vân, nếu có khó khăn thì vận dụng chính sách xã hội, có biện pháp giúp người dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại kéo dài.

Tuy nhiên theo bà Vân trình bày, đến nay vẫn chưa được lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đối với vụ việc của bà Vân, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chia sẻ với công dân và cho rằng, liên quan đến đất đã hiến cho Nhà nước thì không thể trả lại được.

Các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của công dân như chỗ ở, cuộc sống của công dân thì sẽ trao đổi với tỉnh Hải Dương và báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực hỗ trợ, giúp đỡ vận dụng các quy định của Nhà nước bố trí đất và xây nhà cho bà để ổn định cuộc sống. Duy trì thường xuyên tiếp xúc, vận động, động viên, hỗ trợ bà Vân có cuộc sống ổn định.

Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tại Thông báo 145/TB-VPCP ngày 21/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị bà Vân trở về địa phương phối hợp với cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời đề nghị chấp hành các quyết định giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

Ông Trần Văn Ngọc trú tại xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình khiếu nại đòi quyền sử dụng 580m2 đất ao (thuộc thửa 214, tờ bản đồ số 2, lập năm 1984) và việc chính quyền giao 1 suất đất nông nghiệp theo Nghị định số 64 - CP ngày 27/9/1993.

Từ năm 1983 gia đình đã sử dụng đất ao số 214, trong đó có vượt lập một phần để xây dựng nhà xay sát có diện tích khoảng 35m2 đất. Tuy nhiên, năm 2000 gia đình phát hiện chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa số 214 cho ông Vũ Văn Phi từ năm 1997 (cấp đổi năm 2004) vì vậy ông đã có đơn gửi UBND xã, huyện để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Về quá trình xem xét vụ việc, ngày 27/4/2017 UBND huyện Kim Sơn đã ban hành Quyết định 3851/QD-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngọc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ngày 21/1/2019, Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 77/TTCP -C.I về kết quả kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngọc.

Theo đó Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Ngọc theo hướng: Đối với thửa đất 214, tờ bản đồ số 2, lập năm 1997 căn cứ vào hiện trạng phần diện tích đất hộ ông Trần Văn Ngọc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng diện tích 35,5m2 ông Ngọc đã xây dựng; nếu ông Ngọc có đơn đề nghị được sử dụng diện tích kéo dài theo phần diện tích 35,5m2 diện tích khoảng 200m2 hoặc mở rộng theo chiều Đông Tây (chiều sâu thửa đất 214) nếu phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì UBND xã Cồn Thoi trình UBND huyện Kim Sơn xem xét, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xét hoàn cảnh thực tế, nếu bà Phương (con gái ông Ngọc) có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp để ổn định cuộc sống và có đơn đề nghị được giao đất sản xuất nông nghiệp thì Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xem xét giải quyết theo quy định.

Tiếp đó, ngày 1/4/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản 2601/VPCP.V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình như sau: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp thu ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 77 ngày 21/1/2019 để xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Ngọc và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc này, Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 77/TTCP-C.I.

Đề nghị ông Ngọc nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tại Văn bản 2601/VPCP-V I ngày 1/4/2019 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị ông Ngọc và gia đình sớm trở về địa phương phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện giải quyết dứt điểm vụ việc theo ý kiến của Thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thái Hải