Cùng dự có Cục trưởng Cục Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) Nguyễn Hồng Giang, đại diện Đoàn thanh tra theo Quyết định số 520/QĐ-TTCP ngày 26/7/2019 của Tổng TTCP; đại diện Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, TTCP.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và đại diện một số sở, ban, ngành, UBND huyện, TP, thị xã của tỉnh.

Đại diện Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn nội dung Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 4/3/2021 của TTCP về thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Thừa Thiên Huế; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Kết luận thanh tra tại Văn bản số 2321/VPCP-V.I ngày 2/4/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra những mặt làm được và các khuyết điểm, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng TTCP cũng đã có các kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có các hình thức xử lý về hành chính, về kinh tế đối với các vi phạm qua thanh tra. Trong đó, kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra là 401,72 tỷ đồng, 1.219 USD và kiểm tra, rà soát có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư trên địa bàn vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi công bố Kết luận thanh tra. Ảnh: Nguyễn Nho Định

 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ báo cáo sau khi có Kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã thành lập 3 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra; đến nay đã hoàn thành việc xử lý thu hồi 198,5 tỷ đồng và đang tích cực triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong quý IV/2021 các nội dung kết luận, kiến nghị xử lý thanh tra theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đánh giá cao việc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bước đầu đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Yêu cầu lãnh đạo tỉnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xảy ra các sai phạm; đồng thời nghiêm túc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra đã có hiệu lực.

Ngọc Phó