Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của nhà trường, từng bước phát triển đảm bảo phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Đảng ủy thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự cố gắng, có ý thức trách nhiệm trong công việc. Nhận thức của từng cán bộ đảng viên ngày càng có chuyển biến tích cực, xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ mọi người, tận tụy với công việc.

Bên cạnh đó, Đảng ủy có sự thông suốt về tư tưởng, về đường lối lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thực hiện theo đúng quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

leftcenterrightdel
6 tháng đầu năm, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức đào tạo được 19 khóa cho 1.680 học viên. PV

Kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2020, nhà trường đã tổ chức đào tạo được 19 khóa cho 1.680 học viên, đạt 61,53% so với kế hoạch được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ chưa cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Chi ủy đối với hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, quần chúng còn chưa chặt chẽ. Chi bộ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Nha Trang với nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và lưu trú cho cán bộ ngành Thanh tra và học viên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nên việc lãnh đạo của các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gặp khó khăn.

Các phòng, khoa cần phối hợp nhuần nhuyễn hơn trong việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động khác trong trường.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra yêu cầu 6 tháng cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường đoàn kết, quyết tâm thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chỉ thị của ngành, cấp trên. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, cấp trên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

“Mỗi đảng viên cần phát huy tính tiền phong gương mẫu, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, giữ được giá trị cốt lõi và tinh thần đoàn kết. Phải thật sự gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ tác phong công việc và sinh hoạt trong thực hiện chức trách công vụ, thực sự là tấm gương, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ công chức, viên chức trong Trường”, Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến nhấn mạnh.

Phương Anh