Qua công tác thanh tra hành chính cũng đã kiến nghị thu hồi 38,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 6 tổ chức, 18 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 1 vụ.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra cho thấy, toàn tỉnh đã thực hiện kiến nghị thu hồi về kinh tế trên 47,6 tỷ đồng, hơn 223m2 đất; kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tập thể và 4 cá nhân liên quan.

Các sở, ngành của tỉnh đã thực hiện 466 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.477 cá nhân và 6.694 tổ chức; phát hiện 1.227 cá nhân, 253 tổ chức có vi phạm; ban hành 776 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền vi phạm đã nộp ngân sách Nhà nước trên 8 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu là ở lĩnh vực giao thông, y tế; lao động, thương binh và xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng; tài nguyên và môi trường...

Thu Huyền