Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm được thực hiện đúng kế hoạch

Tại hội nghị, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã thông qua báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Về công tác thanh tra, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 99 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 673 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 365 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 29.076,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 456,6 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 263,4 triệu đồng; kiến nghị khác 25.335,7 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 181 trường hợp thu nộp ngân sách Nhà nước 3.020,7 triệu đồng; thu giữ nhiều đĩa CD, VCD không tem nhãn, đình chỉ hoạt động 04 tổ chức do vi phạm về môi trường… Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 10 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện 45 đơn vị có sai phạm về kinh tế 26.055,7 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 456,6 triệu đồng; giảm trừ quyết toán 263,4 triệu đồng; kiến nghị khác 25.335,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện và hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014 - 9/2019 trên địa bàn.

Trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.767 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2019. Qua đó tiếp nhận 918 đơn thư, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, có 242 đơn khiếu nại, tố cáo với 41 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019; đã giải quyết 34/41 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,9%.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bảo vệ và trả quyền lợi cho 4 người; ngoài ra, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã giải quyết 232 vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân, đã xử phạt 109 triệu đồng; có 44 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương; trả lời các cơ quan báo chí và công dân.

leftcenterrightdel
 Ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ trao tặng phần thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: KB

Riêng Thanh tra tỉnh đã trực tiếp tham mưu UBND tỉnh giải quyết 2/2 vụ việc khiếu nại, tố cáo và ban hành 34 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện và hoàn thành 08 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại 14 đơn vị và 07 tổ chức. Các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 47 cán bộ, công chức, viên chức.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng

Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Đông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2020-2025.

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của đất nước và của tỉnh, đã có tác dụng động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, công chức và người lao động; được cấp ủy Đảng và chính quyền ghi nhận.

Công tác thi đua khen thưởng của ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức. Phong trào thi đua đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức thanh tra và mỗi cán bộ, công chức và người lao động; đã phát huy hiệu quả trên tất cả mọi mặt công tác, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua từng bước được đổi mới và đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra hàng năm. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các tổ chức thanh tra trong tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức hành động.

leftcenterrightdel
 Ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ trao tặng phần thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: KB

Trong 5 năm qua (2015-2019), ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã được các cấp khen thưởng:

Cơ quan Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua (2015); Chính phủ tặng Cờ Thi đua (2018); Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua (2019). UBND tỉnh tặng Bằng khen (2017); Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen (2018); UBND tỉnh tặng Bằng khen theo chuyên đề (2018).

Các tập thể được UBND tỉnh tặng 8 Bằng khen, Thanh tra Chính phủ tặng 5 Bằng khen cho 5 tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiều cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận tâm huyết được các đơn vị trình bày đúc rút từ những kinh nghiệm thực tiễn và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình, trong đó việc tiếp công dân, giải quyết các đơn thư liên quan đến đất đai vẫn là vấn đề phức tạp, gây khó khăn cho không ít địa phương…

Hội nghị cũng chứng kiến lãnh đạo ngành Thanh tra trao tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua.

Trần Kiên - Bùi Bình