Đến nay, đã kết thúc 106 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: Quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 4,1 tỷ đồng và 4.041,3 ha đất.

Ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 3,3 tỷ đồng, thu hồi về đơn vị trên 102 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 19,3 ha đất và một số kiến nghị xử lý khác trên 764 triệu đồng và 4.022 ha đất.

Bên cạnh đó, xử phạt vi phạm hành chính 67 triệu đồng, kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 52 tập thể và 231 cá nhân liên quan đến sai phạm; chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật: Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông và vụ việc bán đấu giá tài sản không đúng quy định và buông lỏng quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.506 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (tiếp nhận trong năm 1.502 đơn, năm trước chuyển sang 04 đơn). Trong đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành 833/1.506 đơn, đã được giải quyết xong 795/833 đơn; số đơn còn lại đang trong thời gian giải quyết là 38 đơn.                                                                  

Hoài Nhân