Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến cho biết, năm 2021 là năm vô cùng khó khăn, vất vả, trong đó nổi cộm là dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều cuộc thanh tra triển khai trong vùng có dịch, làm kéo dài tiến độ thanh tra. Tuy nhiên, ngành Thanh tra tỉnh đã vươn lên khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành kế hoạch thanh tra cả năm và nhiều cuộc thanh tra đột xuất do lãnh đạo giao.

Đến tháng 11/2021, toàn ngành đã kết luận 10 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang; triển khai hơn 80 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ hơn 90% và 19 cuộc thanh tra đột xuất.

Trong đó, Cơ quan Thanh tra tỉnh ban hành kết luận, tham mưu UBND tỉnh có văn bản xử lý 7 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang và triển khai 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt cùng 2 cuộc thanh tra đột xuất.

Kết quả, ngành Thanh tra tỉnh đã ban hành 62 kết luận thanh tra (có 10 kết luận thanh tra năm 2020 chuyển sang), phát hiện sai phạm khoảng 25 tỷ đồng và 1.847m2 đất tại 269 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng và 1.847m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 9,6 tỷ đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 53 tập thể, 116 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 1 vụ.

Trong đó, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 20 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 12,5 tỷ đồng; chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 7,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 74 cá nhân. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 19 tỷ đồng (trong đó, thu hồi sai phạm đã có kết luận năm 2021 gần 5,5 tỷ đồng và đôn đốc thu hồi sai phạm của các năm trước chuyển sang hơn 13 tỷ đồng).

Có thể điểm qua kết quả thanh tra ở một số lĩnh vực nổi cộm như: Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản đã triển khai 29 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 15 cuộc và phát hiện sai phạm 7,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 7,2 tỷ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 854 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể, 12 cá nhân.

Thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước đã triển khai 59 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 41 cuộc và phát hiện sai phạm 14 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 5,8 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 8,8 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 26 tập thể, 84 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra vụ sai phạm nghiêm trọng tại hệ thống công trình nước sạch xã Quế Mỹ (huyện Quế Sơn).

Triển khai 16 cuộc thanh tra trên lĩnh vực đất đai, ban hành kết luận 6 cuộc, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng, 1.847,6m2 đất; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 5 tập thể, 20 cá nhân.

Kiểm tra việc thực hiện 112 kết luận thanh tra, có 20 kết luận thanh tra được kiểm tra trực tiếp, 34 kết luận thanh tra đã hoàn thành và 78 kết luận thanh tra chưa hoàn thành. Đã thu hồi nộp ngân sách 20 tỷ đồng, xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 43 tập thể, 105 cá nhân tại 60 tập thể và 118 cá nhân vi phạm phải xử lý.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã tổ chức thực hiện 130 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.512 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 929 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 4 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 542 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4,82 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 13,74ha đất của Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh, do không có nhu cầu sử dụng đất.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2,37 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,6 tỷ đồng.

Toàn ngành tiến hành 37 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 57 đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế như nêu trên và kiểm điểm trách nhiệm 13 cá nhân vi phạm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, năm 2021, tỉnh Quảng Nam tác động nặng nề của dịch bệnh; nhiều tháng cao điểm, UBND tỉnh đã tạm dừng hàng loạt hoạt động để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covd-19. Từ đó, rất nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng và công tác thanh tra cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam linh hoạt tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra phù hợp với thực tế. Việc thanh tra đúng quy định pháp luật, hoạt động thanh tra được điều chỉnh phù hợp nhằm không làm ảnh hưởng hay tạo tâm lý nặng nề cho các đơn vị được thanh tra vốn đã bị tác động bởi dịch bệnh. Cạnh đó, công tác thanh tra không chỉ đơn thuần là vạch ra sai phạm mà còn giúp cho đơn vị bị thanh tra nhận thức rõ cái sai để sớm khắc phục, thực hiện tốt sau thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến cho biết, những ngày cuối năm, Thanh tra tỉnh sẽ hoàn thành cuộc thanh tra về giao đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Tiên Phước và TP Hội An và cuộc thanh tra về sử dụng đất khu vực đất quốc phòng đồi 42 (xã Bình Quý, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Toàn ngành Thanh tra tỉnh quyết thực hiện đạt 100% số cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt.

Cũng theo ông Tiến, bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành tiến hành khảo sát để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

“Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt của tỉnh Quảng Nam, trong đó có hoạt động thanh tra. Các cuộc thanh tra triển khai ở địa phương vùng dịch bị chậm tiến độ, đặc biệt là đợt cao điểm dịch Quảng Nam vào tháng 7/2021. Các đoàn thanh tra linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế để triển khai công việc và hoàn thành tốt các cuộc thanh tra đã định” - ông Tiến chia sẻ.

N. Phó - Q. Thân